Säker ljusridå för fingerskydd

Minimalt platsbehov med maximalt skydd

Gruppbild säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II

För tillämpningar där mycket korta säkerhetsavstånd krävs används Pilz säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II. Med sina korta reaktionstider är de perfekta för fingerskyddstillämpningar och kan placeras nära riskzonen. Med sin höga upplösning känner sensorn av även fingrar och utlöser omedelbart ett säkert avstängningskommando. Detta gör att du kan placera den säkra ljusridån mycket nära riskområdet. Perfekt för tillämpningar med öppna ingreppsområden eller där arbete utförs direkt vid riskområdet.

I kombination med Pilz ministyrning PNOZmulti 2 får du en säker och effektiv helhetslösning för din tillämpning – allt från sensorteknik och styrning till riskbedömning och försäkran om överensstämmelse.

Säkra ljusridåerna PSENopt – många användningsområden

De säkra ljusridåerna PSENopt slim och PSENopt advanced kan fingerskyddstillämpningar på bästa möjliga sätt implementeras. Tack vare den smala konstruktionen och den integrerade kaskadkopplingsfunktionen kan PSENopt slim också enkelt integreras i anläggningar med ont om plats. PSENopt Advanced har utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling och kan användas på många olika sätt.

 • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4) enligt EN ISO 13849-1
 • Utökade funktioner som muting, blanking, kaskadkoppling
 • Mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • Smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
 • Snabb och enkel montering, installation och drifttagning
 • Tillbehör PMMA-akryltub ger skydd för ökade krav på IP-skyddsklass
Produktbild säkra ljusridån PSENopt slim

Den säkra ljusridån PSENopt II – robust vid användning

Tack vare deras höga robusthet skyddar de säkra ljusridåerna PSENopt II mot stötar, kollisioner och vibrationer – perfekt för användning i tuffa industrimiljöer.

Förutom säkra ljusridåer av typ 4 för tillämpningar upp till PL e kan ljusridån av typ 3 användas i tillämpningar upp till PL d. Och det som världens första säkra ljusridå av typ 3 med UL-certifikat!

 • Stötbeständig upp till 50 g
 • Motståndkraftig mot damm och smuts
 • Temperaturområde från –25 °C till +60 °C
 • Kan användas i tillämpningar upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt EN ISO 13849-1
 • Mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning (förutom vid skyddsfältshöjd på 150 mm)
 • Anslutning: Mottagare och sändare med vardera 1 x fibersvans M12, 5-polig
 • Mått: 35 x 40 mm
 • Installation av flera enheter i nära anslutning till varandra möjlig tack vare kodning
 • Tillgängliga mutingarmar möjliggör mutingtillämpningar
 • Enkel kabeldragning och montering

För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!

Fördelar med säkra ljusridåer

 • Korta reaktionstider
 • Sparar plats och är säker
 • Finmaskigt strålfält med en upplösning på 14 mm
 • Kan användas i tillämpningar upp till PL d/SIL CL 2 eller PL e/SIL CL 3 enligt
 • Överensstämmer med och är certifierad enligt EN IEC 61508 och EN IEC 614961/-2
 • Säker ljusridå PSENopt II av typ 3: Effektiv lösning för tillämpningar upp till PL d – med UL-certifikat
 • Integrerad kodning ger hög flexibilitet vid placering på maskinen
 • Inga zoner utan täckning: Flexibel användning med hög säkerhet
 • Säker ljusridå PSENopt II med en stöttålighet på 50 g för skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer

Säkring av åtkomstställen direkt vid riskzonen

Man framför en maskin med säker ljusridå

Med våra modeller av de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II kan fingerskyddstillämpningar säkras på ett optimalt sätt. Du kan placera enheterna med minsta möjliga avstånd till riskzonen. De säkra ljusridåerna kan snabbt och enkelt installeras och tas i bruk – perfekt för maskiner med öppna ingreppsområden, t.ex. SMD-bestyckningsanläggningar eller bearbetningscentraler som fräs- eller svarvmaskiner.

Förpackning av drycker – säkert och effektivt med den robusta ljusridån PSENopt II
– Höga krav på robusthet på grund av vibrationer under påfyllningsprocessen
– Åtkomstställe direkt vid riskområdet: Montering sker direkt vid riskområdet och möjliggör en smidig produktionsprocess
– Höjd produktivitet genom minskade produktionsstopp

Förädling av metallytor – Produktivt och ergonomiskt säkrat med PSENopt II
– Aktivering av den säkra ljusridån när grinden öppnas
– Manuell på- och avlastning av arbetsstycken kan ske utan begränsningar
– Enkel installation och integrering i maskinen

Mer information:

Säkra ljusridåer för kropps- eller handskydd:

Vårt produktutbud: Säkra ljusridåer för fingerskydd

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk