Allt från samma ställe: DRA-FAT-SAT-tjänst för maskinkonformitet

Riskbedömning av utformning (DRA), acceptansprovning inför leverans (FAT) och acceptansprovning efter leverans (SAT)

Maskinkonformitet och godkännande

Vid konstruktion, tillverkning och leverans av maskiner och anläggningar ligger olika rättsliga och normativa krav till grund för de avgörande faserna. Det är därför mycket viktigt att vid dessa tillfällen säkerställa överensstämmelse med de rättsliga kraven innan maskinerna/anläggningarna förs in i nästa fas.

De rättsliga kraven varierar från land till land eller till och med regionalt. Pilz hjälper dig som maskintillverkare eller operatör med att genomföra lagar, direktiv och standarder över hela världen.

Vi ser till att dina maskiner uppfyller de aktuella rättsliga kraven i alla viktiga faser.

Rätt tjänster för dina behov

Krav

Du måste uppfylla olika rättsliga krav

Som maskinoperatör importerar du maskiner från hela världen och ställs därför inför komplexa krav på hälsoskydd och säkerhet när du installerar maskiner i din anläggning.
Som maskintillverkare vill du leverera till regioner med olika rättsliga krav och behöver därför ta hänsyn till kraven på överensstämmelse i alla skeden av maskinkonstruktionen redan innan du börjar bygga dina maskiner.

Vill du vara säker på att du uppfyller kraven på överensstämmelse i ett visst land/en viss region?

Vill du importera eller exportera anläggningar eller maskiner och behöver en servicepartner som hjälper dig att tolka gällande direktiv och standarder? Vi hjälper dig under hela DRA-FAT-SAT-processen.

Våra tjänster

Säkerhet för människa och maskin

Under vår integrerade DRA-FAT-SAT-process använder vi vårt beprövade know-how från vårt omfattande tjänsteutbud. Om vi deltar redan i ett tidigt skede av projektet minimerar du risken för människa och maskin.

Bästa möjliga säkerhet och kostnadsbesparingar

Vi hjälper dig under dina maskiners och anläggningars hela livscykel och säkerställer på så sätt optimal säkerhet och låga kostnader.

Ända från riskbedömningen i designfasen till godkännandet hos tillverkaren och godkännandet på platsen där maskinen ska användas. På så sätt garanterar vi säkra maskiner som uppfyller kraven i alla faser.

Snabböversikt över dina fördelar

Vår strukturerade DRA-FAT-SAT-process omfattar stöd för tolkning och tillämpning av standarder och direktiv över hela världen. Under designprocessen ger vi dig rådgivning gällande alla krav i tillämpliga standarder och direktiv och hur du kan uppfylla dem på ett kostnadsoptimerat sätt med bästa möjliga säkerhet. Och vi vägleder dig i ditt projekt i alla faser, oavsett om maskinen håller på att tillverkas eller redan används.

  • Du sparar tid och pengar med vår strukturerade DRA-FAT-SAT-process
  • Du kan förlita dig på vår expertis eftersom vi hjälper dig med tolkning och tillämpning av standarder och direktiv
  • Säkerställ juridisk säkerhet med hjälp av våra råd kring kraven i tillämpliga standarder och direktiv och hur dessa krav kan genomföras
  • Dra nytta av våra experters mångåriga erfarenhet för internationell överensstämmelse i Pilz dotterbolag över hela världen
  • Pilz tillvägagångssätt är enhetliga internationellt. På så sätt sparar du inte bara tid och pengar, utan får även samma tjänster och tillvägagångssätt samt enhetliga dokument över hela världen. Detta garanterar enhetlighet och transparens
Dina fördelar

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk