Säkerhetskoncept för maskiner

Kombinera säkerhet och produktivitet

Det andra steget för maskinsäkerhet: Säkerhetskoncept

Pilz säkerhetskoncept baseras på kundens individuella behov. Med våra beprövade metoder möjliggör våra säkerhetskoncept en säker interaktion mellan drift- och underhållspersonal och maskiner – utan att produktiviteten påverkas.

Dina krav

Intelligent och kostnadseffektivt säkerhetskoncept

För att hålla dig konkurrenskraftig behöver du som tillverkare ett effektivt säkerhetskoncept som fungerar i praktiken när du ska använda nya maskiner eller efter ombyggnad av en befintlig maskin. Det får inte begränsa maskinernas produktivitet.

Du behöver ett individuellt säkerhetskoncept som är skräddarsytt till dina behov. Dess implementering ska självklart inte innebära något onödigt extraarbete.

Med vårt säkerhetskoncept optimerar du samarbetet mellan medarbetare och maskiner.

Våra tjänster

Pilz säkerhetskoncept tar hänsyn till säkerheten i dina maskiner i enlighet med nationella och internationella standarder.

Utifrån den genomförda riskbedömning av maskiner tar vi i säkerhetskonceptet fram detaljerade lösningsförslag för den tekniska tillämpningen. På så sätt kan vi garantera säkerheten i dina maskiner i enlighet med nationella och internationella standarder och ditt företags egna krav.

Pilz säkerhetskoncept (för maskiner) tar hänsyn till:

 • Användning av fasta och rörliga skyddsanordningar
 • Implementering av en säkerhetsteknisk maskin- och anläggningsstyrning
 • Anordningar för säkert stopp och avstängning av elektriska, hydrauliska och pneumatiska samt andra möjliga energikällor
 • Identifiering av personer i riskområden
 • Definition av den Performance Level (PLr) som ska uppnås för styrtekniska åtgärder eller säkerhetsfunktioner

Snabböversikt över dina fördelar

 • Överensstämmelse och säkerhet
 • Ökad produktivitet för dina maskiner och anläggningar
 • Du drar nytta av vår praktiska projekteringserfarenhet vid integreringen av säkerhet
 • Du optimerar samarbetet mellan medarbetare och maskiner
 • Du minskar komplexiteten och kostnaderna
 • Du optimerar underhållets omfattning för dina maskiner och anläggningar

Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk