CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Höj kompetensen inom funktionell säkerhet till expertnivå

Kvalificering till CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Med kvalificeringen till CEFS – Certified Expert in Functional Safety får du expertkunskap som kan tillämpas omedelbart i funktionssäkerheten hos maskiner. Kvalifikationen innehåller omfattande information om relevanta standarder, EN ISO 13849 och EN IEC 62061 samt en praktiskt inriktad översikt över hur komplexa säkerhetssystem skapas. CEFS riktar sig till dem som redan har förkunskap i området funktionell säkerhet.

Efter kvalificeringen kan du själv ställa in och bedöma säkerhetssystemen, från design och verifiering till utförande och validering. CEFS innehåller en serie praktiska kursarbeten där du får konkret kunskap om tillämpningsområdet.

Så drar du nytta av CEFS – Certified Expert in Functional Safety

  • Kvalificeringen ger dig omfattande expertkunskap med tekniskt djup inom funktionell säkerhet.
  • Du får lära dig hur du validerar system för funktionssäkerhet på ett framgångsrikt sätt.
  • Vi visar dig hur du väljer det effektivaste och kostnadseffektivaste styrsystemet som är optimalt anpassat till dina behov.
  • Du får detaljerad information om hur du tar fram komplexa säkerhetssystem som överensstämmer med ISO 13849 och EN IEC 62061.
  • Uppdaterad information: experterna på Pilz är engagerade i olika standardiseringsorganisationer. Därför utgår vi alltid från den senaste utvecklingen inom gällande standarder i utbildningen.
  • Den kompakta sammanställningen och innehållet som bygger på förkunskaper gör att du erhåller en certifiering på bara två dagar.
  • Stort fokus på praktiskt arbete där vi använder en virtuell maskinmodell och verkliga exempelfall
  • Efter att du har klarat slutprovet får du ett certifikat utställt av TÜV Nord som bevis på din kvalifikation. Certifikatet är erkänt världen över och berättigar dig att bära titeln ”CEFS – Certified Expert in Functional Safety”
Kvalifikationen CEFS är certifierad av TÜV NORD

Innehåll i kvalificeringen

Kvalificeringen till CEFS börjar med grunderna i säkerhetsstyrningssystem och omfattar alla aspekter av design, som till exempel arkitekturer för säkerhetskretsar eller hur du förhindrar och styr systematiska fel. I verklighetsnära kursarbeten jobbar du med att upprätta en valideringsplan och ett valideringsprotokoll. I slutet av kursen ingår krav på ett Functional Safety Management-system och implementeringen av detta i företaget.

Innehåll och tidpunkter för kvalifikationen CEFS hittar du här

CEFS världen över

CEFS världen över

CEFS-kurserna arrangeras världen över på en internationellt enhetlig nivå och på olika språk. Dessutom erbjuder vi utbildning för internationella företag och deras anställda även i andra länder. Kvalificeringen genomförs alltid av experter från Pilz dotterbolag på plats eller av våra medarbetare från Functional Safety Professionals.

CEFS för proffs

CEFS för proffs

CEFS riktar sig framför allt till maskintillverkare, konstruktörer och integratörer med särskilt ansvar för säkra styrsystem. Vidare riktar sig CEFS speciellt till personer som i den dagliga verksamheten ansvarar för maskinsäkerhet i nya och befintliga maskiner, t.ex.: Konstruktionsingenjörer, tekniska chefer, säkerhetsingenjörer, programmerare av säkra styrsystem, projektingenjörer, systemintegratörer.

CEFS för arbetsgivare

CEFS för arbetsgivare

CEFS-kvalificeringen riktar sig även till företag som vill vidareutveckla sina medarbetares expertkunskaper i syfte att utöka kompetenserna inom organisationen. CEFS ger dig omfattande kunskaper i att genomföra projekteringsprojekt i enlighet med kraven på funktionell säkerhet och med hänsyn till relevanta standarder och föreskrifter. Dina medarbetare får all information som rör kraven på ett Functional Safety Management-system och implementeringen av detta i företaget.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-post: academy@pilz.de