Lagstiftning och standarder – kunskap om maskinsäkerhet

En person sitter framför en laptop och läser en text på ett papper

De ständiga tekniska framstegen och de allt effektivare tillverknings- och automationskoncepten medför högre krav på intelligenta säkerhetslösningar inom maskinsäkerhet. Allt komplexare produkter samt ändringar av standarder och lagar kräver ett ständigt utbyte av kunskap. Regler om regler – men vad är viktigt för safety och security i maskiner och anläggningar? Vilka förordningar, direktiv och standarder gäller? I de flesta länderna i världen finns bindande föreskrifter för att uppfylla kraven på maskinsäkerhet. Detta kan vara allt från tvingande lagar till allmänna rekommendationer. Skaffa en översikt.

Aktuellt

Översikt över området

Säkerhetskompendium – standardverket för funktionssäkerhet

Säkerhetskompendiet hjälper dig att hantera standarder och direktiv. Det riktar sig till alla inom maskin- och anläggningskonstruktion som ägnar sig åt funktionssäkerhet och närliggande områden. Nu finns den 5:e upplagan av säkerhetskompendiet.

Du hittar information om:

 • produktansvar, inklusive produktansvarslagen
 • standarder, direktiv och lagar
  – bl.a. om CE-märkning,
  – standardiserade riktlinjer för användning av industrirobotar,
  – säker människa-robot-interaktion (MRI),
  – säker programmering enligt SS-EN ISO 13849-1
 • skyddsanordningar enligt maskindirektivet och tillhörande standarder
 • säker styrteknik och säkerhet med Industri 4.0, säker kommunikation, säker rörelsestyrning
 • mekanisk, pneumatisk och hydraulisk konstruktion
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk