Säkerhetsbrytare med låsning

Arbeta säkert och produktivt med säkerhetsbrytarna från Pilz

Produktbild på flera säkerhetsbrytare med låsning

Rörliga avskiljande skyddsanordningar som sväng- och skjutgrindar, luckor eller huvar kan hittas i nästan alla tillämpningar. EN ISO 14119Om det förekommer farliga efterloppsrörelser krävs en säker låsning med manipulationsskydd som motsvarar SS-EN ISO 14119

Det går inte att öppna skyddsgrindarna förrän farliga maskinrörelser har stoppats. Det går inte att återstarta förrän skyddsgrindarna är stängda och låsta. Skyddsanordningarna får varken kunna kringgås eller manipuleras. 

Pilz säkerhetsbrytare med låsning erbjuder  den passande lösningen för både process- och personskydd – för säkert och produktivt arbete.

Säker låsning. Effektiv produktion.

 • Ett omfattande sortiment av brytare ger hög flexibilitet vid maskinkonstruktion
 • Utformat för alla applikationer upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 resp. SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061
 • Spara tid och kostnader genom enkel montering samt möjlighet till säker seriekoppling med diagnostik
 • Skydd mot farliga maskinrörelser tack vare övervakningen av säker förregling och säker låsning
 • Hög säkerhet och produktivitet: manipulationsskydd förhindrar oönskade avbrott i produktionen, valfri kodning
 • Individuell skyddsgrindslösning som passar tillämpningen
 • Hög tillgänglighet och lång livslängd för sensorerna
En produktionsmedarbetare framför den maskin där en säkerhetsbrytare med låsning används

Skydda människa och maskin

Letar du efter rätt övervakning för din rörliga avskiljande skyddsanordning? Frågan om typ av skyddsanordning, nödvändig låsning samt Performance Level är grundläggande för valet av lämplig säkerhetslåsning: 

Ikon med symboler för skyddsanordningar

Typ av skyddsanordning

Är det en beträdbar eller icke beträdbar skyddsanordning? Beträdbara säkerhetsanordningar är oftast större sväng- och skjutgrindar, och icke beträdbara är t.ex. huvar eller luckor.

Ikon med en symbol som föreställer en klocka

Processlåsning eller säker låsning 

Frågan om typ av låsning beror på efterloppstiden. Om tiden det tar att nå riskzonen är längre än efterloppstiden räcker det med en processlåsning. Om tiden det tar att ingripa är kortare än efterloppstiden behövs det däremot en säker låsning (för personskydd).

Ikon med bokstäverna PL

Performance Level

Skyddsnivån bestäms enligt SS-EN ISO 13849-1 eller SS-EN 62061. Avgörande för bedömningen är t.ex. hur allvarliga de eventuella skadorna är, hur ofta riskerna uppträder och i vilken utsträckning riskerna kan undvikas.

 

Behöver du hjälp med övervakning av skyddsgrindar?

Översikt över Pilz säkerhetsbrytare med låsning

För att övervaka rörliga avskiljande skyddsanordningar erbjuder vi ett mångsidigt sortiment av brytare med säker låsning. De övervakar grindar i skyddsstaket samt huvar och klaffar på ett lönsamt och effektivt sätt: 

Typ

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Tillämpningar Beträdbara och icke-beträdbara säkerhetsgrindar Beträdbara och icke-beträdbara säkerhetsgrindar små icke beträdbara skyddsgrindar Beträdbara och icke-beträdbara säkerhetsgrindar stora beträdbara skyddsgrindar
Funktionsprincip elektromekanisk transponder transponder transponder transponder
Låsningsprincip arbetsströmprincip,
viloströmprincip
arbetsströmprincip bistabil princip bistabil princip bistabil princip
Säkerhetsfunktioner processlåsning, säker låsning (personskydd) processlåsning, säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd) säker låsning (personskydd)
Klassificering av förreglingen enligt SS-EN ISO 13849-1 (grindövervakning) PL c,
med feluteslutning PL d
PL e, kategori 4 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Klassificering av låsningen enligt SS-EN ISO 13849-1 (låsningsövervakning) PL c,
med feluteslutning PL d
PL c, kategori 2 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Hållkraft Fzh: 1 500 N
 • F1max: 1 000/2 000 N (processkydd)
 • F1max: 2 000 N (personskydd)
1 950 N (F1max: 3 900 N) Fzh: 7 500 N Fzh: 2 000 N
Manipulationsskydd lågt till högt till högt till högt till högt
Hjälpupplåsning inbyggd - inbyggd inbyggd inbyggd
Nödöppning tillval (PSEN me5) - - tillval inbyggd
Nödupplåsning tillval (PSEN me5) - - tillval -
Länk till produkterna PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Säkrare helhetslösning för din skyddsanordning

Förutomsäkerhetslåsning räknas även kompletterande reglage ochlämplig kabeldragning och styrteknik till tillförlitlig och effektiv övervakning av skyddsanordningar. Säkerhetssensorerna från Pilz kan seriekopplas och är kompatibla med fler produkter och gränssnitt. De passar optimalt in i din anläggningsmiljö och möjliggör även ombyggnad av din anläggning i efterhand med komponenter från Pilz.

Individuell skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet

 • Säkerhetsbrytare med låsning för process- och personskydd 
 • Enkel manövrering med knappenheten PITgatebox, med valfri inbyggd åtkomsthantering 
 • Kompletterande tillbehör: från passande dörrhandtag till nödöppning 
 • Omfattande diagnostik- och statusinformation med Safety Device Diagnostics (SDD) 
 • Den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2
Bild på en tillämpning med skyddsanordning

Vårt produktutbud: Säkerhetsbrytare med låsning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk