Pressar

Säkerhetsteknisk utrustning, renovering och drift av pressar

Pressar

Tillförlitlig säkerhetsteknik för pressar bör inte bara vara flexibel och effektiv utan också ekonomisk. Vi hjälper dig med den säkerhetstekniska utrustningen och renoveringen av dina pressar och med att garantera säker drift. Som erfaren partner inom omformningsteknik hjälper Pilz dig vidnykonstruktion, ombyggnad och under maskinens hela livscykel, för att garantera pressarnas säkerhet.

Nya standardserien SS-EN ISO 16092 för pressäkerhet!

Standardserien SS-EN ISO 16092 består av fyra delar. I del 1 beskrivs säkerhetsaspekter som är gemensamma för alla pressar. Del 2 behandlar mekaniska pressar, del 3 hydrauliska pressar och del 4 pneumatiska pressar. Pressar omfattas enligt maskindirektivet delvis av Bilaga IV, dvs. de hör till ”farliga maskiner” med en särskild process för överensstämmelse, som framför allt bygger på harmoniserade EN-standarder. SS-EN ISO 16092 del 1 och del 3 är harmoniserade sedan mars 2019. Övergångsperioden för SS-EN 692 och SS-EN 13736 avslutas i september 2021 och för SS-EN 693 i mars 2021.

 • SS-EN ISO 16092-1: Verktygsmaskiner – Säkerhet – Pressar – Del 1: Generella säkerhetskrav
 • prEN ISO 16092-2: Verktygsmaskiner – Säkerhet – Pressar – Del 2: Mekaniska pressar. Föregångare: SS-EN 692
 • SS-EN ISO 16092-3: Verktygsmaskiner – säkerhet – Pressar – Del 3: Säkerhetskrav för hydrauliska pressar. Föregångare: SS-EN 693
 • prEN ISO 16092-4 Verktygsmaskiner – Säkerhet – Pressar – Del 4: Pneumatiska pressar. Föregångare SS-EN 13736.

Väsentliga ändringar

 • Nivån för enskilda säkerhetsfunktioner har fram till nu definierats av den sedan länge föråldrade standarden SS-EN 954-1. Den aktuella standardserien innehåller nu kraven med erforderlig Performance Level enligt SS-EN ISO 13849-1.
 • Driftsättet för inledning av farliga rörelser har omarbetats och utvärderats på nytt med hänsyn till tillgängligheten.
 • Föreskrifterna för bullermätning har omarbetats.
 • Publiceringen som standardserie gjordes med en generell driftsoberoende del och standarddelar specifikt för pressar.

Vad erbjuder Pilz för pressäkerheten?

 • Mer än 25 års erfarenhet inom pressäkerhet
 • Medlem i den europeiska spegelkommittén hos DIN med direkt åtkomst till den aktuella standarderna
 • Säkerhetslösningar för alla typer av pressar: tjänsteutbud från riskbedömning till internationell utvärdering av överensstämmelse
 • Utför komplexa tekniska utvärderingar och åtgärder på maskiner
 • Eftermontering och nya maskiner
 • Erbjuder komplett styrning för pressar: både för nya pressar och befintliga anläggningar
 • Produkter: de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 med särskilda moduler och programvara för säker styrning av pressar.
Ny standardserie SS-EN ISO 16092

Säkra pressar – med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 är modulära säkerhetsstyrningar: det finns två basmoduler och många expansionsmoduler för olika användningsområden. Ministyrningarna är lätta att använda med hjälp av programvaruverktyget som kan konfigureras fritt. Du kan konfigurera såväl hårdvaran som de nödvändiga mjukvarufunktionerna direkt i verktyget.

Vi har utvecklat den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT för övervakning av mekaniska pressar. Den används för aktivering av pressäkerhetsventiler men även andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt. PNOZ m EF 8DI2DOT har två säkerhetsutgångar och åtta digitala ingångar som du kan konfigurera en filtertid för. Dra nytta av korta cykeltider på 3 ms och korta reaktionstider på mindre än 8 ms. Du kan konfigurera dina pressäkerhetsfunktioner enkelt och snabbt med certifierade presskomponenter i PNOZmulti Configurator

Oavsett om det handlar om en ny eller en ombyggd press: Med en konstruktionsbredd på 22,5 mm får den nya pressmodulen plats i varje kopplingsskåp!

Mer information om ministyrningarna PNOZmulti 2!

Säkerhetslösningar och -koncept för alla slags pressar

Vi erbjuder lösningar för alla slags pressar från handmanövrerade enmansarbetsplatser till fullständigt automatiserade presslinjer. För särskilda krav inom presstekniken har Pilz utvecklat ett elektroniskt programverk som i kombination med automationssystemet PSS 4000 höjer produktiviteten och pressäkerheten. Särskilt för kantpressar erbjuder vi en ytterst produktiv lösning med det kamerabaserade skydds- och mätsystemet PSENvip.

Ombyggnad – förlänger produktiviteten för äldre pressar

Genom välplanerade och väl genomförda ombyggnader av pressar utrustar våra experter även äldre pressmodeller med den senaste elektro-, styr- och säkerhetstekniken. Excenter- eller hydraulikpressar sig utmärker exempelvis genom en lång livslängd tack vare fast grund och robust mekanik. Efter ombyggnaden kan de uppfylla kraven på pressäkerhet, produktivitet och kvalitet i ytterligare 10 till 20 år.

Era fördelar för pressäkerheten

Vår lösning för pressäkerhet

 • Säkerhet för människa och maskin kombinerat med fortsatt hög tillgänglighet och flexibiliteten
 • Högre produktivitet med optimerade arbetsförlopp och den senaste styr- och sensortekniken
 • Kortare stilleståndstider och färre driftstopp
 • Tjänster under maskinens hela livscykel: från riskbedömning via CE-certifiering till särskilda användarutbildningar
 • Godkända säkerhetskoncept enligt internationella normer och standarder.

Nedladdning

Läs mer i informationsbladen om våra tjänster för pressar och metallbearbetning. Där får du veta vad vi erbjuder inom området för utrustning, renovering och drift av pressar.

Informationsbladet ”Säkerhetsteknisk utrustning, renovering och drift av pressar” för nedladdning

Har du fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk