Rättsliga bestämmelser

Upphovsrätt

Samtliga bilder, grafiska element, texter, ljud-, video och animeringsfiler på den här webbplatsen omfattas av upphovsrätten och andra lagar för skydd av immateriell egendom. De får inte användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer i vare sig kopierad eller ändrad form utan ett uttryckligt medgivande från Pilz GmbH & Co. KG.

Registrerade varumärken (Trademarks)

CECE®, CHRE®, CMSE®, INDUSTRIAL PI®, Leansafe®, Myzel®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® är registrerade varumärken som tillhör Pilz GmbH & Co. KG.

Då text och bild på denna portal endast är beskrivande och illustrativa kan vi inte ansvara för eventuella fel.

Ansvarsfriskrivning

Innehåll på internetportalen

I ingen händelse kan Pilz GmbH & Co. KG ansvara för att informationen som tillhandahålls är aktuell, korrekt, fullständig eller av viss kvalitet. Skadeståndsskyldigheten är utesluten för Pilz GmbH & Co. KG vid materiella och immateriella skador som uppstår på grund av användning eller icke-användning av informationen som presenteras eller på grund av användning av felaktig eller ofullständig information, om det inte går att bevisa att Pilz GmbH & Co. KG handlat uppsåtligen eller varit grovt oaktsamt.

Alla erbjudanden är friblivande och icke-bindande. Pilz GmbH & Co. KG förbehåller sig uttryckligen rätten att utan särskilt varsel ändra, komplettera eller ta bort hela erbjudandet eller tillfälligt eller slutgiltigt upphöra med publicerandet.

Teknisk dokumentation

Vi har sammanställt vår tekniska dokumentation mycket omsorgsfullt. Alla uppgifter baseras på aktuella tekniska lösningar och vår bästa omdömesförmåga. Likväl kan vi inte ansvara för att uppgifterna är korrekta och fullständiga, förutsatt att vi inte gör oss skyldiga till grov oaktsamhet. Framför allt kan uppgifterna inte ses som garantier eller utlovade egenskaper i rättslig mening.

Den senaste versionen av ett dokument finns alltid på internet. På grund av teknisk vidareutveckling kan ett sådant dokument innehålla information som skiljer sig från versionen som medföljde produkten. Därför ska du alltid använda dokumentationen som medföljde produkten vid installation och drift. Vi tar tacksamt emot information om eventuella fel. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Länkar

På Pilz webbplats kan det finnas länkar till externa webbplatser. Vi tar inget som helst ansvar för att uppgiftsskyddet följs på de externa webbplatserna och inte heller för deras innehåll.

Dataskydd

Personuppgifter som namn, adresser och telefonnummer men också personliga e-post-adresser omfattas av särskild lagstiftning för uppgiftsskydd och uppgiftssäkerhet. Du hittar mer information under rubriken Dataskydd.

Pilz GmbH & Co. KG använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulation eller förlust samt mot åtkomst och spridning från obehöriga personer.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk