Skydda människor

Logotyp på grön bakgrund med två händer och människosymbol

Hos Pilz ligger fokus på människor och deras säkerhet. Det är vårt företags ansvar.

Automationslösningar från Pilz skyddar människor världen över inom maskin- och anläggningskonstruktion samt inom intralogistik, järnvägsteknik och robotteknik mot eventuella risker som uppstår i produktionsprocessen eller produktionsmiljön.

 

 

Medarbetare

Våra medarbetare är våra säkerhetsambassadörer – och ambassadörer för hållbarhet. Med hjälp av varje individs passion och kreativitet vill vi se till att världen vi har idag även framöver förblir värd att leva i.

Pilz fokuserar på långsiktigt samarbete. Ett bevis på detta är den långa anställningstiden i företaget. Vårt företags värderingar som vördnad och respekt för andra kulturer och världsreligioner har sina rötter i kristendomen och främjar sammanhållningen.

För Pilz, som ett företag inom säker automation, har arbetarskyddet högsta prioritet: Pilz uppfyller kraven för ledningssystemet för arbetarskydd enligt ISO 45001 och erbjuder sina medarbetare hälsohantering inom företaget.

Kvinna med en produkt står framför maskin
Säkerhetsambassadör

Säkerhetsambassadör

Som ”ambassadör för säkerhet” har Pilz i årtionden arbetat för att skapa standarder för maskinsäkerhet. Fler än 30 experter från Pilz deltar aktivt i arbetet i nära 80 standardiseringsorganisationer för omkring 100 produkt- och applikationsstandarder.

Vi för vidare vår kunskap: Vi har erbjudit kunder ett omfattande utbildningsutbud redan sedan 1970-talet. Därför grundade vi Pilz Academy. Utbildningsledarna är ingenjörer eller tekniker med många års erfarenhet inom säker automationsteknik.

Vårt utbildningsutbud

Utbildning och fortbildning

I mer än 40 år har vi erbjudit utbildning vid vårt säte i Ostfildern och på så sätt täckt en stor del av vårt behov av kvalificerad arbetskraft – det gör att vi kan växa på ett hållbart sätt. Utöver ett 20-tal utbildningsplatser erbjuder företaget lika många platser för varvad utbildning. På så sätt ger vi unga människor chansen att starta sin karriär i ett innovativt företag och lära sig ett yrke med stor potential inför framtiden. 

När de nya medarbetarna väl är på plats är det också viktigt att de får kontinuerlig fortbildning hos Pilz. Pilz Academy erbjuder därför regelbunden fortbildning inom relevanta områden, inte bara för kunder utan även för våra egna medarbetare.

Karriär hos Pilz

Lärling med en bärbar dator
tre händer håller i varandra

Samhälle

Pilz tar sitt samhällsansvar även utanför företaget. Vi förkastar rasism och alla former av diskriminering, förespråkar jämställdhet mellan könen och stöder integrationen av personer med funktionsnedsättningar. Vi värnar om lika möjligheter vid rekrytering och anställning och är fast beslutna att kontinuerligt och målinriktat förbättra arbets- och hälsoskyddet. Vi förkastar alla former av tvångs- och barnarbete och respekterar internationella mänskliga rättigheter.

Mer information

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk