13 juli 2021

Att få och behålla en certifiering: certifiering av komponenter och system med säkerhetsfunktion

Som utvecklare och tillverkare av säker automationsteknik är Pilz enligt lag skyldigt att se till att risken från att använda dess produkter är så låg som möjligt och att följa utvecklingen av den senaste tekniken. Det handlar till sist om säkerhet för människa, maskin och miljön! Vilka regler som gäller definieras av nationella och internationella standarder, t.ex. standarder som harmoniserats med maskindirektivet 2006/42/EG, SS-EN 62061 och SS-EN ISO 13849.

Teamet ”Product Compliance” med säte på Pilz huvudkontor i Ostfildern ser till att runt 2 000 certifierade produkter uppfyller lagstadgade normer, föreskrifter och ytterligare krav som krävs för att upprätthålla certifieringarna. Varje produkt har olika certifikat som måste stämma överens. Därtill kommer nya produkter, som t.ex. säkerhetsreläet myPNOZ.

Vägen till en certifierad produkt
Teamet arbetar nära med produkthantering och produktutveckling, samt de externa så kallade anmälda organen för att täcka certifieringarna för de nationella och de internationella marknaderna. För att uppfylla de olika bestämmelserna och kraven samarbetar Pilz med över 20 organisationer inom testning och certifieringar världen över. Ett certifieringsprojekt har flera steg: Det har betydelse om det handlar om en helt ny produkt med ny teknik, eller en variant av en befintlig produkt. Säkerhetsreläet myPNOZ lade exempelvis grunden till en ny teknisk plattform. Därför involverades den externa kontrollorganisationen på ett tidigt stadium i utvecklingen.

Krav efter marknad och bransch
Efter avslutad utveckling tillverkas prototyper som testas noggrant av kontrollorganet. Om produkten godkänns utfärdas ett certifikat. För att släppa produkten på den internationella marknaden krävs ytterligare produktcertifieringar. Särskilda branscher, t.ex. järnvägs-, hiss- eller förbränningsteknik, har dessutom ytterligare branschspecifika krav. Ett certifikat intygar att produkten överensstämmer med angivna standarder. Produkten måste regelbundet omcertifieras och certifikaten förnyas. Ett annat steg är intyg om typprovning av certifieringsorganet på plats i tillverkningsanläggningen. På Pilz utförs över 60 sådana externa revisioner varje år.

Ändringar av standarderna och nya lagkrav måste utvärderas och motsvarande åtgärder vidtas. På så sätt garanterar vi att vår vision omsätts i praktiken och att våra produkter gör världen lite säkrare varje dag.

Överblick över Pilz

Arkivskåp
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?