Säker drift av förarlösa transportsystem

Vi gör dina förarlösa transportsystem säkra. Med allt som hör därtill!

När människor och förarlösa transportfordon, dvs. maskiner, delar arbetsutrymme ställs särskilda krav på säkerhetskoncept. Maskiner och människor måste kunna samverka smidigt och riskfritt i samma miljö.

Vi har en helhetssyn på ditt förarlösa transportsystem. Vi är med redan under utvecklingen av systemkonceptet i designfasen och vägleder dig genom dina projekt ända fram till idrifttagningen. På så sätt ser vi till att säkerhet och produktivitet garanteras under driften av dina förarlösa transportsystem.

Dina krav

Dina behov för förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem

Som operatör eller tillverkare av förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem (flera förarlösa transportfordon) måste du följa föreskrifterna i ISO 3691-4. Den definierar kraven på säkerhetsfunktionerna och föreskriver hur fordonens automatiserade funktioner ska valideras.

ISO 3691-4 föreskriver också den Performance Level som krävs för fordonsövervakningsfunktionerna, olika driftsätt och bromsstyrningen.

Standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar

Standarden ISO 3691-4 ger tillverkare och operatörer ett tydligt förfarande för att uppnå säkerhet i ett förarlöst transportsystem. Den definierar ett förarlöst transportsystem som en kombination av ett eller flera förarlösa transportfordon eller autonoma mobila robotar och anläggningsomgivningen.

Publiceringen av standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar år 2020 var en reaktion på den snabba tekniska utvecklingen inom förarlösa fordon. ISO-standarden var efterlängtad sedan länge, med tanke på att den tidigare standarden (EN 1525:1997) hade publicerats redan 23 år tidigare. Den kan nu ses som den viktigaste internationella standarden för förarlösa transportsystem. I Europa kompletteras ISO 3691-4 med EN 1175:2020, som rör specifika elektriska aspekter hos självkörande industritruckar (inklusive förarlösa transportsystem).

Förutom det internationella införandet av ISO 3691-4 har USA även uppdaterat motsvarande standarder 2019 och 2020: ANSI/ITSF B56.5:2019 (förarlösa transportsystem) och ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonoma mobila robotar).

Läs mer om de internationella standarderna

Våra tjänster

Förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem i produktionshallen

Använder du förarlösa transportfordon eller förarlösa system i produktionshallen eller i intralogistiktillämpningar? Då måste du se till att ditt system inte bara är konstruerat på ett säkert sätt, utan också används på ett säkert och framför allt produktivt sätt med hänsyn till alla lokala förutsättningar.

Vår tjänst för ”Säker drift av förarlösa transportsystem” utgör ett fullständigt paket ända fram till den internationella bedömningen av överensstämmelse.

Välj rätt tjänst:

Riskbedömning av utformning (DRA)

Riskbedömning av utformning (DRA)

 • Granskning av riskbedömningen från tillverkaren av det förarlösa transportfordonet (på plats eller på distans)
 • Kontroll av väsentliga konstruktionsegenskaper med avseende på användningen av det förarlösa transportfordonet
 • Kontroll av uppfyllande av relevanta standarder och föreskrifter/garanti för att det förarlösa transportfordonet överensstämmer med de rättsliga kraven
 • Du får följande resultat från oss:
 1. Riskbedömning av utformning (DRA) för det förarlösa transportfordonet baserat på konstruktionsritningarna och dina uppgifter om användningen av de förarlösa transportfordonen
 2. Design Review Report för det förarlösa transportfordonet
 3. Lista över nödvändiga rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten
Frivillig acceptansprovning inför leverans hos tillverkaren (FAT)

Frivillig acceptansprovning inför leverans hos tillverkaren (FAT)

 • Detaljerad analys av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i ett förarlöst transportfordon
 • Du får följande underlag från oss:
 1. Utförlig rapport om acceptansprovningen inför leverans
 2. Lista över nödvändiga rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten

Tjänsten är även intressant för tillverkare av förarlösa transportfordon. Vi ger dig rådgivning om specifika säkerhetsfunktioner för navigering, styrning, bromsning eller hastighetsövervakning. Och vi förser dig med motsvarande bevis på överensstämmelse för dina kunder.

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

 • Fullständig riskbedömning av hela det förarlösa transportsystemet
 • Kontroll av alla/utvalda förarlösa transportsystem som används
 • Validering av hela tillämpningen inklusive granskning av omgivningen
 • Rådgivning om alla nödvändiga åtgärder för användaren på plats
 • Du får följande underlag från oss:
 1. Riskbedömning
 2. Rapport om acceptansprovning efter leverans
 3. Lista med åtgärder

Snabböversikt över dina fördelar

 • Spara tid och pengar med oss som din säkerhets- och automationspartner för hela applikationen
 • Vi garanterar att dina tillämpningar uppfyller kraven i ISO 3691-4. Vid behov bekräftar vi detta för dig i form av en bedömning av överensstämmelse.
 • Vi kontrollerar säkerheten hos förarlösa transportsystem redan i ett tidigt skede av inköpsprocessen. På så sätt undviker du ytterligare kostnader och sparar tid.
 • Vi säkerställer en optimal kombination av materialanvändning och högsta möjliga säkerhet
Ladda ned whitepaper

Den passande produkten för din tillämpning

Säkerhetslaserskannern PSENscan

Säkerhetslaserskannern PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Den perfekta lösningen för användning med förarlösa transportfordon!

Dessutom stöder PSENscan tack vare ROS-paket (Robot Operation System) dynamisk navigering av förarlösa transportsystem och erbjuder många möjligheter inom tillverkningslogistik.

Läs mer om säkerhetslaserskannern PSENscan

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk