Säker drift av förarlösa transportsystem

Vi gör dina förarlösa transportsystem säkra. Med allt som hör därtill!

När människor och förarlösa transportfordon, dvs. maskiner, delar arbetsutrymme finns särskilda krav på säkerhetskoncept. Maskiner och människor måste kunna samverka smidigt och riskfritt i samma miljö.

Vi har en helhetssyn på ditt förarlösa transportsystem. Vi är med redan under utvecklingen av systemkonceptet i designfasen och vägleder dig i dina projekt ända fram till idrifttagningen. På så sätt kan vi garantera säkerhet och produktivitet när dina förarlösa transportsystem används.

Dina krav

Dina behov för förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem

Som operatör eller tillverkare av förarlösa transportfordon eller transportsystem (flera förarlösa transportfordon) måste du följa specifikationerna i ISO 3691-4. Den definierar kraven på säkerhetsfunktionerna och specificerar hur fordonens automatiserade funktioner ska valideras.

ISO 3691-4 föreskriver också den Performance Level som krävs för fordonsövervakningsfunktionerna, olika driftsätt och bromsstyrningen.

Standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar

Standarden ISO 3691-4 ger ett tydligt förfarande för att uppnå säkerhet i ett förarlöst transportsystem för tillverkare och operatörer. Den definierar ett förarlöst transportsystem som en kombination av ett eller flera förarlösa transportfordon eller autonoma mobila robotar och anläggningsomgivningen.

Publiceringen av standarden ISO 3691-4 för förarlösa transportsystem och autonoma mobila robotar år 2020 var en reaktion på den snabba tekniska utvecklingen inom förarlösa fordon. ISO-standarden var efterlängtad sedan länge, med tanke på att den tidigare standarden (EN 1525:1997) hade publicerats redan 23 år tidigare. Den kan nu betraktas som den viktigaste internationella standarden för förarlösa transportsystem. I Europa kompletteras ISO 3691-4 med EN 1175:2020, som rör specifika elektriska aspekter hos självkörande industritruckar (inklusive förarlösa transportsystem).

Förutom det internationella införandet av ISO 3691-4 har USA även uppdaterat motsvarande standarder 2019 och 2020: ANSI/ITSF B56.5:2019 (förarlösa transportsystem) och ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonoma mobila robotar).

Lär dig mer om internationella standarder

Våra tjänster

Förarlösa transportfordon eller förarlösa transportsystem i produktionshallen

Använder du förarlösa transportfordon eller transportsystem i produktionshallen eller i intralogistiktillämpningar? Då måste du se till att ditt system inte bara är säkert konstruerat utan också används säkert, och framför allt produktivt, med hänsyn till alla lokala förhållanden.

Vår tjänst för ”Säker drift av förarlösa transportsystem” utgör ett fullständigt paket ända fram till den internationella bedömningen av överensstämmelse.

Hantera trafik och uppdrag för alla inom intralogistik

För förarlösa transportsystem (FTS) erbjuder vi i samarbete med experterna på materialflödesautomation, NAiSE GmbH, världens första trafik- och uppdragshanterare för alla deltagare i intralogistiken. Tack vare intelligent sensorinfrastruktur och inbyggd, tillverkaroberoende kommunikation analyserar uppdragshanteraren NAiSE Traffic trafik- och varuflödet i realtid. Programvaran koordinerar och styr trafiken för alla deltagare – oavsett om de navigerar fritt eller spårbundet, även gaffeltruckar.

Dra fördel av en komplett automationslösning för materialflöde: Trafikstockningar, förseningar och olyckor undviks. Det ökar säkerheten och optimerar trafikstyrningen – för ökad transparens, effektivitet och produktivitet.

Tillverkningshall med FTS

Välj rätt tjänst:

Riskbedömning av utformning (DRA)

Riskbedömning av utformning (DRA)

 • Granskning av riskbedömningen från tillverkaren av det förarlösa transportfordonet (på plats eller på distans)
 • Kontroll av väsentliga konstruktionsegenskaper med avseende på användningen av det förarlösa transportfordonet
 • Kontroll av att relevanta standarder och föreskrifter följs/att det förarlösa transportfordonet överensstämmer med de rättsliga kraven
 • Du får följande resultat från oss:
 1. Riskbedömning av utformning (DRA) av det förarlösa transportfordonet på grundval av konstruktionsritningarna och din information om användningen av de förarlösa transportfordonen
 2. Rapport om granskning av utformning för det förarlösa transportfordonet
 3. Uppställning av nödvändiga, rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten
Frivillig acceptansprovning inför leverans hos tillverkaren (FAT)

Valfri acceptansprovning inför leverans (FAT)

 • Detaljerad analys av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i ett förarlöst transportfordon
 • Du får följande underlag från oss:
 1. Detaljerad rapport om acceptansprovningen inför leverans
 2. Uppställning av nödvändiga/rekommenderade åtgärder för att öka säkerheten och produktiviteten

Denna tjänst är också intressant för tillverkare av förarlösa transportfordon. Vi ger dig råd om specifika säkerhetsfunktioner för navigering, styrning, bromsar eller hastighetsövervakning. Och vi ger dig motsvarande Intyg om överensstämmelse för dina kunder.

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

 • Fullständig riskbedömning av hela det förarlösa transportsystemet
 • Kontroll av alla/utvalda förarlösa transportsystem som används
 • Validering av hela tillämpningen inklusive granskning av omgivningen
 • Rådgivning om alla nödvändiga åtgärder för operatören på plats
 • Du får följande underlag från oss:
 1. riskbedömning
 2. Rapport om acceptansprovning efter leverans (SAT)
 3. Lista över åtgärder

Snabböversikt över dina fördelar

 • Spara tid och pengar med oss som säkerhets- och automationspartner för hela tillämpningen
 • Vi ser till att dina tillämpningar uppfyller kraven i ISO 3691-4. Vid behov bekräftar vi detta för dig i form av en bedömning av överensstämmelse.
 • Vi kontrollerar säkerheten hos förarlösa transportsystem redan i ett tidigt skede av inköpsprocessen. På så sätt undviker du ytterligare kostnader och sparar tid.
 • Vi säkerställer en optimal kombination av materialanvändning och högsta möjliga säkerhet

Den passande produkten för din tillämpning

Den säkra laserskannern PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Den perfekta lösningen för användning med förarlösa transportfordon!

Tack vare ROS-paketet (Robot Operation System) stöder PSENscan dessutom dynamisk navigering av förarlösa transportsystem och erbjuder därmed många möjligheter inom tillverkningslogistik.

Få reda på mer om den säkra laserskannern PSENscan

Dra nytta av dessa tjänster också

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk