Garantera varaktig säkerhet

med en inspektion av skyddsanordningar från Pilz

Med regelbundna inspektioner av skyddsanordningarna på dina anläggningar uppfyller du säkerhetsföreskrifterna och lägger grunden för bättre skydd för dina anställda och minimerar risker samt risken för rättsligt ansvar.

Dina krav

Under konstruktionen, på grund av ombyggnad eller manipulation av skyddsanordningar eller modifiering av arbetsrutiner uppstår skyddsbrister som kan orsaka stora skador och påverka medarbetarnas säkerhet om de inte upptäcks. I många länder är regelbundna kontroller av säkerhetstekniska anordningar på maskiner föreskrivna enligt lag. Som maskinoperatör är du skyldig att genomföra en inspektion före den första idrifttagningen av en maskin och på den nya platsen om en maskin skulle flyttas. Maskiner som används mycket och vars säkerhetsanordningar kan påverkas negativt måste inspekteras regelbundet. Vi rekommenderar att inspektionen genomförs minst en gång om året.

Säkerhetsanordningar måste inspekteras regelbundet.

Våra tjänster

Vi kontrollerar alla tekniska säkerhetsanordningar

Vi kontrollerar alla tekniska säkerhetsanordningar på era maskiner med avseende på montering, tillstånd och funktion. Några exempel på dessa är nödstopp, skyddsgrindar, tvåhandsdon och optiska skyddsanordningar som ljusridåer, laserskannrar och kamerabaserade system. Genom mätningar av efterlopp kontrollerar vi att fastställda säkerhetsavstånd stämmer överens med din maskins faktiska tillstånd.

Pilz inspektion av säkerhetsanordningar omfattar:

  • Den första inspektionen av alla tekniska säkerhetsanordningar: korrekt montering, säker funktion och integrering i maskinstyrningen
  • Kontroll av säkerhetsfunktionerna i kopplingsschemat
  • Mätningar av efterlopp (kontroll av det säkerhetsavstånd som fastställts av tillverkaren)
  • Inspektion av alla tekniska säkerhetsanordningar: aktuellt tillstånd, korrekt montering, säker funktion
  • Överlämnande av en utförlig inspektionsrapport för maskindokumentationen

Ackrediterad inspektionsservice

Pilz GmbH & o. KG i Ostfildern har en oberoende inspektionsinstans som är ackrediterad av DAkkS och uppfyller kraven i ISO/IEC 17020. Vår process för inspektion av skyddsanordningar följer dessa stränga krav. Vid godkänd inspektion får din maskin en Pilz-plakett.

Snabböversikt över dina fördelar

  • Tillförlitligt skydd för dina anställda och en bestående minskning av risker och risken för rättsligt ansvar
  • Du minimerar stilleståndstiderna och får en högre anläggningstillgänglighet
  • Du uppfyller kraven i nationella riktlinjer och lagar (t.ex. BetrSichV i Tyskland, Arbeitsmittelverwendung i Österrike, OSHA i USA, PUWER i Storbritannien, UWED i Europa).

Dra nytta av dessa tjänster också:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk