10 jan. 2019

Robotteknik – ”Technical Report ISO/TR 20218-1:2018” publicerad

International Organisation för Standardization har publicerat rapporten ”Technical Report ISO/TR 20218-1:2018, Robotics – Safety design for industrial robot systems – Part 1: End-effectors” (på engelska). Den tekniska rapporten fungerar som ett tillägg till den befintliga standarden ISO 10218-2:2011 för industrirobotsystem och integration.

Området industriell robotteknik utvecklas i rasande takt. Standarder och riktlinjer måste hålla jämna steg med utvecklingen av robotsystem för att minimera riskerna vid integration, idrifttagning, användning och underhåll. Därför har International Organization for Standardization (ISO) publicerat ”Technical Report ISO/TR 20218-1:2018”. Den tekniska rapporten är en anvisning för konstruktion och integration av verktyg för industriella robotsystem.

”Technical Report ISO/TR 20218-1:2018” innehåller bland annat:

  • Tillverkning, design och integration av verktyg (som gripar och gripsystem)
  • Nödvändig information för användning

Dokumentet innehåller ytterligare krav på ISO 10218 2:2011 för industrirobotsystem och integration.

I ett tidigare meddelande nämnde vi arbetet med att revidera ”robotstandarderna” – ISO 10218-1 och ISO 10218-2. Publiceringen av den tekniska rapporten är en del av det löpande normeringsarbetet på området för industrirobotar ISO/TC299/WG3. Pilz deltar aktivt i arbetet med de nya robotsäkerhetsstandarderna. 


Mer information:

Robotteknik från Pilz
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?