Sverige | svenska

29 okt. 2018

Lär dig automationsteknik i praktiken – med utbildningssystemen från Pilz!

I Pilz Education Systems ligger huvudfokus på praktiskt arbete i utbildningen i maskiners säkerhets- och automationsfunktioner.

År efter år utbildar Pilz unga vuxna över hela världen inom en mängd olika tekniska yrken. För oss är det viktigt att jobba så praktiskt som möjligt för att de som går våra utbildningar ska förberedas för yrkeslivet på bästa möjliga sätt.

För den egna utbildningen inom företaget använder vi Pilz Education Systems PES. Det här egenutvecklade utbildningssystemet består av moderna, industriella komponenter. De simulerar en maskins eller anläggnings funktion. I undervisningen lär sig därmed våra praktikanter, nya anställda och studenter om de olika säkerhets- och automationsfunktionerna med hjälp av praktiska exempel.

Utbildningssystem – optimalt komplement till teori

Inom ramen för utbildningen förmedlar våra lärare branschspecifikt innehåll på teman som funktionell säkerhet eller riskbedömning. De som går våra utbildningar övar på den här kunskapen i praktiken med hjälp av Pilz Education Systems. På det viset kan de med hjälp av sammankopplingsexempel förverkliga små automationsprojekt. Det är också möjligt att praktisera en felsimulering med PES, t.ex. i programmeringen av styrningen. Med hjälp av diagnosfunktionen i maskinvisualiseringen måste eleverna då hitta felen och analysera dem.

David Ballau, utbildare på Pilz, ger sin syn på utbildningssystemet: ”För våra elever är det naturligtvis spännande att öva på verklighetstrogna tillämpningar och tillämpa kunskaperna på verkliga maskiner. Vi använder gärna Pilz Education Systems i vår interna undervisning i företaget eftersom utbildningssystemmodulen kan användas direkt utan några extra installationskostnader och kan kombineras på olika sätt.”

Pilz använder redan utbildningssystemet på följande områden:

  • Sensorteknik: utbildning i hur man använder olika säkerhetsfunktioner för att säkra en farlig rörelse.
  • Manövrering och övervakning: praktisk utbildning i anläggningsvisualisering – inklusive diagnosfunktion.
  • Logik: utbildning i utformningen av säkerhets- och automationsfunktioner i olika komplexa styrningar, inklusive programmeringsverktyg.
  • Ställdonsteknik: simulering av koppling med hög elektrisk belastning, samt förtydligande av funktionen hos optoelektroniska skyddsanordningar i en transportbandsmodell.

Vill du också använda Pilz Education Systems som undervisningsstöd i din verksamhet? Vi ger dig gärna råd! 

Mer information:

Pilz Education Systems
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk