Sverige | svenska

5 okt. 2017

Maskinen: ”Ska vi dansa samba?” Pilz: ”Säkert!”

Den säkraste vägen till maskiner som uppfyller kraven i NR-12. I hela världen!

Om du som tillverkare säljer maskiner till Brasilien måste de levereras i enlighet med den brasilianska regleringsstandarden NR-12. Som maskinoperatör i Brasilien är du enligt NR-12 skyldig att vidta skyddsåtgärder för att skydda dina anställda. Våra experter hjälper dig på vägen mot maskiner som uppfyller kraven i NR-12 och öppnar därmed dörren till den brasilianska marknaden åt maskintillverkare och användare i hela världen.

Det här kan du dra nytta av:

Vi vägleder dig genom bedömningen av överensstämmelse för dina maskiner enligt NR-12 – var som helst i världen! Som leverantör av helhetslösningar hjälper vi dig på vägen från riskbedömningen via valideringen till slutkontrollen på plats i Brasilien. Resultatet: En maskin som uppfyller kraven i NR-12 med tillhörande dokumentation för de lokala myndigheterna.

Internationell projektkoordination och lokal kontaktperson

Vi är din lokala kontaktperson som koordinerar dina projekt internationellt. Våra experter i Brasilien hjälper dig med sitt omfattande know-how och sköter exempelvis formaliteterna för godkännandet på plats. Det sker efter vårt internationellt enhetliga flödesschema. Det är mycket användbart för dig som exporterar maskiner från olika länder till Brasilien.

Dra nytta av vårt utökade tjänsteutbud för internationell bedömning av överensstämmelse!


Mer information:

Bedömning av överensstämmelse för maskiner
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk