Sverige | svenska

19 juni 2015

Steg för steg till den säkra maskinen (3)

Systemintegration och efteranalys: Läs den tredje delen i vår serie nu.

I vår serie på temat ”Steg för steg till den säkra maskinen” finns allt som är värt att veta på vägen mot den säkra maskinen. Del 3 handlar om temat systemintegration och efteranalys.
 

Steg 5: Systemintegration

Med hjälp av de resultat som uppnåtts i riskbedömningen och säkerhetskonceptet vidtas utvalda säkerhetsåtgärder. Detta omfattar följande teman:

  • Samarbete och val av lämpliga leverantörer
  • Anskaffning av komponenter och genomförande av systemlösningar
  • Projekteringar av styrningar och inställning av visualiseringsytor
  • Elektrisk installation av maskiner och anläggningar
  • Utrustning av mekaniska skyddsåtgärder och hydrauliska komponenter
  • Kontroll av konstruktion och kopplingsskåp
  • Utbildning av maskinoperatörer och underhållspersonal
     

Steg 6: Efteranalys av riskbedömningen

I efteranalysen av riskbedömningen ser man över de föregående stegen ännu en gång: Har skyddsåtgärderna vidtagits på rätt sätt? Konstruerades säkerheten i samband med maskinens styrsystem på rätt sätt och genomfördes den enligt säkerhetsbestämmelserna? En validering är väsentlig för att bevisa att maskinerna är säkra. I efteranalysen ingår också genomförandet av funktionskontroll och felsimulering av säkerhetssystemet liksom olika mätningar (skyddsledare, ljudnivå ...). De fastställda resultaten ska sammanfattas och dokumenteras.

Fortsättning följer … Härnäst kan du läsa den fjärde och sista delen i serien som handlar om bruksanvisningar och CE-certifiering.
 

Mer information:

Del 1 i serien: Riskbedömning och säkerhetskoncept
Del 2 i serien: Säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter
Systemintegration
Validering

Steg för steg till den säkra maskinen: Systemintegration och efteranalys av riskbedömningen
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk