Sverige | svenska

18 juli 2014

Internationellt språkpaket för PAS4000

Tack vare det internationella språkpaketet för programvaran PAS4000 kan automationssystemet PSS 4000 nu användas ännu mer flexibelt.

Vid stora automationsprojekt är användarvänlighet och enkel hantering centrala punkter. Framför allt får programvaran en viktig roll i projekteringsprocessen. Programvaruplattformen PAS4000 i automationssystemet PSS 4000 har olika editorer och block. De kan användas både för automationsuppgifter och för säkerhetstekniska uppgifter. Verktygen för projektering, programmering, drifttagning och drift är noga anpassade till varandra.


Programvaran ståtar med omfattande språkpaket

Menyerna, hjälpmenyerna, installationshjälpen, säkerhetshandboken och systembeskrivningen finns nu på åtta olika språk. Förutom tyska och engelska erbjuds nu även italienska, kinesiska, spanska, franska, japanska och portugisiska. Att kunna göra saker på sitt modersmål underlättar inte bara när du ska använda programvaran, utan gör dessutom att hela inlärningsprocessen går snabbare.


Editorer möjliggör individuell programmering

Även inom programmeringsspråken ges stor valfrihet. Därför erbjuds flera olika editorer för SPS-programmering (enligt EN/IEC 61131-3) och för konfigurering av säkerhets- och automationsfunktioner:

  • programeditorn PASmulti
  • editorn PAS IL (instruktionslista)
  • editorn PAS STL (strukturerad text)
  • editorn PAS LD (ladderdiagram).

Automationssystemet PSS 4000 har därmed blivit ännu enklare och flexiblare att hantera. Automation: fullständigt och enkelt!


Mer information:

Download PAS4000 1.9.2

Automationssystemet PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk