Sverige | svenska

17 juni 2014

Nu är EN ISO 14119 harmoniserad

Standarden EN ISO 14119 om konstruktion och val av skyddsgrindssystem är nu bindande i hela Europa.

Redan i april togs maskinsäkerhetsstandarden EN ISO 14119 med i bilagan till maskindirektivet 2006/42/EG. Nu har den blivit en harmoniserad europeisk standard. I EU:s officiella tidning ersätts EN 1088 av EN ISO 14119. Övergångsfristen är kort. Redan från och med 1 maj 2015 gäller endast EN ISO 14119.


Vad är nytt i EN ISO 14119?

Den nya standarden skiljer mellan fyra konstruktionstyper hos förregleringsanordningar. Hänsyn tas till ny teknik, vars för- och nackdelar räknas upp. Dessutom presenteras åtgärder för att på ett rimligt förutsägbart sätt minimera möjligheterna att kringgå förreglingsanordningar.


Förbered dig på bästa sätt:

Var uppmärksam redan nu på att konstruera skyddsgrindssystem så att de överensstämmer med den nya EN ISO 14119. Då slipper du krångel när övergångsperioden tar slut.

Förresten: Alla Pilz säkerhetsbrytare och skyddsgrindssystem följer den nya standardens riktlinjer.


Mer information:

Med Pilz säkerhetsbrytare och skyddsgrindssystem är du redan på den säkra sidan!
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk