Sverige | svenska

12 okt. 2016

Samspel mellan Safety och Security

Hur kan jag skydda min produktion mot cyberattacker utan att begränsa Safety?

I Smart Factory måste de modulära anläggningarna snabbt och enkelt kunna konfigureras om eller ställas om som en enhet. Valideringen av en säkerhetslösning måste klara av denna (senare tillkomna) flexibilitet. Den statiska synen på funktionell säkerhet – t.ex. att stoppa maskinen tvärt i en nödsituation – och på Security är föråldrad.


Det krävs ett modulärt koncept

Ett modernt alternativ får man med koncept som baseras på en helhetssyn på automationsprocesserna i förändring och kraven på funktionssäkerhet. Säkerhet blir en enhetsöverskridande funktion. Med detta dynamiska tillvägagångssätt kan processer köras på ett säkert och kontrollerat sätt, utan att de behöver avbrytas direkt varje gång ett fel inträffar. För att det ska fungera måste hänsyn tas till funktionssäkerheten redan från början när man planerar automationsprojekt. Annars finns risk för att förloppet i enskilda tillverkningssteg eller en hel process måste ändras i efterhand. Det hindrar optimala lösningar och medför dessutom avsevärda kostnader.


Cyberkriminaliteten fortsätter utvecklas

Utmaningen med Security är att Security-mekanismen – till skillnad från funktionssäkerheten – ständigt måste anpassas efter hotläget. Luckor i Security kan påverka produktionen med alla dess funktionella delar negativt. Det enda sättet att skydda Safety-tillämpningar mot hot från cybervärlden är att kombinera olika åtgärder och Security-riktlinjer, som måste följas konsekvent av alla inblandade.


Mer information:

Industri 4.0 hos Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk