Säkra radarsensorn PSENradar

Säker övervakning av skyddszoner i tuffa miljöer

Säker radarsensor PSENradar

Säkra radarsensorer används när optoelektroniska sensorer har nått sina gränser: tuffa miljöer, t.ex. tillämpningar utomhus eller materialbearbetning, kan övervakas säkert med PSENradar. Radartekniken (FMCW: frequency modulated continuous wave) säkerställer nämligen hög tillgänglighet även vid yttre påverkan som t.ex. damm, smuts, regn, ljus, flygande gnistor och vibrationer.

Volymövervakningen som ligger till grund för detta, med en frekvens på 24–24,25 GHz, kan användas upp till SIL 2, PL d och kategori 3, vilka ofta är en förutsättning för robotapplikationer. Helhetslösningen har dessutom ytterligare gränssnitt som Ethernet, Profisafe och FSoE och möjliggör därmed även smidig användning av säkerhetsradarsensorn vid retrofit-applikationer.

Den säkra radarsensorn PSENradar erbjuder tillsammans med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för övervakning av skyddszoner – inklusive bedömning av överensstämmelse för hela maskinen eller anläggningen.

Säkra radarsensorn PSENradar – perfekt för tuffa miljöer

Det säkra radarsystemet är tåligt mot yttre påverkan från t.ex. damm, smuts, regn eller ljus och är därför perfekt för användning i extra tuffa miljöer.

Enkel konfiguration med PSENradar-konfiguratorn

PSENradar-konfigurator

För snabb idrifttagning genomförs valet och konfigurationen av sensorerna enkelt med lämplig konfigurator. Den säkra radarsensorlösningen omfattar beroende på applikationen upp till sex radarsensorer, en Control Unit och den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2.

Beroende på storleken på området som ska övervakas kan en passande skyddszon definieras för varje sensor. Skyddszonen beror på sensorns placering, installationshöjd och vinkel. Utöver skyddszonen kan även en varningszon konfigureras. Om en person beträder varningszonen kan detta t.ex. meddelas via en optisk signal. Det gör att produktiviteten i anläggningen ständigt kan hållas på samma höga nivå.

Fördelar med den säkra radarsensorn PSENradar

  • Tål damm, smuts, regn, ljus, flygande gnistor, ånga och vibrationer
  • Den högre säkerhetskategorin Cat.3 / PL d möjliggör övevakning av robotapplikationer
  • Hög flexibilitet tack vare optimerad sensorinriktning och individuell konfiguration av skyddszoner
  • Säker helhetslösning med ministyrningen PNOZmulti 2 som även kan användas för retrofit-applikationer tack vare ytterligare gränssnitt
  • Intrångsskydd: förhindrar att maskinen startas igen när personer befinner sig i riskområdet

Den passande radarsensorn för din applikation

Letar du efter ett lämpligt radarsystem till din anläggning? Här hittar du en översikt över våra tillgängliga radarsensorer.

Förutom symmetriska vinklar möjliggör de båda nya sensorerna även konfiguration av asymmetriska och korridorformade vinklar. På så sätt kan du integrera radarsensorerna ännu flexiblare i produktionsmiljön. Du drar särskilt nytta av högre produktivitet i trånga utrymmen där maskiner står direkt intill varandra eller där det finns gångar precis bredvid maskiner. PSEN rd1.2 F-FOV LR-sensorn har dessutom en räckvidd på upp till 9 meter.

  PSEN rd1.1 sensor PSEN rd1.2.-sensor PSEN rd1.2 F-FOV-sensor PSEN rd1.2 F-FOV LR-sensor
Säkerhetsnivå PL d, kat. 2 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3
Räckvidd 4 m 5 m 5 m 9 m
Frekvens 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Synfält Symmetriskt Symmetriskt Symmetriskt, asymmetriskt, korridorformat Symmetriskt, asymmetriskt, korridorformat
Öppningsvinkel

Bred öppningsvinkel:
110° horisontellt, 30° vertikalt
Smal öppningsvinkel:
50° horisontellt, 15° vertikalt

Horisontellt (konfigurerbar i 10°-avsnitt): 10–100°
Vertikalt: 20° 
Horisontellt (konfigurerbar i 10°-avsnitt): 10°–100°
Vertikalt: 20° 
Horisontellt (konfigurerbar i 10°-avsnitt): – upp till 5 m: 10°–100° öppningsvinkel – 5 till 9 m: 10°–40° öppningsvinkel
Vertikalt: 20°

Översikt över de olika öppningsvinklarna

Öppningsvinkel för PSEN rd1.1 sensor

Öppningsvinkel för PSEN rd1.2 F-FOV-sensor

Öppningsvinkel för PSEN rd1.2-sensor

Öppningsvinkel för PSEN rd1.2 F-FOV LR-sensor

Utvärderingsenhet med USB, ProfiSafe och EtherCAT FSoE

I vårt sortiment hittar du tillhörande utvärderingsenheter som passar till radarsensorerna. Med olika gränssnitt som USB, Ethernet, ProfiSafe och EtherCAT FSoE erbjuder vi dig alltid rätt lösning för de olika fältbussystemen. På så sätt kan du integrera radarsystemen direkt i din applikation. Tillsammans med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 som FSoEMaster kan du enkelt genomföra den säkerhetsrelevanta sammankopplingen med det säkra radarsystemet i EtherCAT-kommunikationssystemet som enkabellösning – med minimal kostnad för kabeldragning.

Utvärderingsenheterna möjliggör konfiguration av upp till 32 zonsatser och erbjuder flera möjligheter vid integreringen i din applikation. Med inbyggt SD-kort kan den nya utvärderingsenheten dessutom spara definierade konfigurationer, vilket gör att man enkelt kan byta utvärderingsenheten helt utan konfigurator.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Produktbild på PSENradar: utvärderingsenhet med USB, ProfiSafe och EtherCAT FSoE

Övervakning av skyddszoner med den säkra radarsensorn PSENradar

Radarsensorer används inom en rad olika branscher, från trä- och metallbearbetning till tillämpningar utomhus. Till de säkerhetsrelaterade funktioner som det säkra radarsystemet PSENradar hanterar hör bland annat säkring av riskområden och intrångsskydd.

Vid säkring av riskområden försätts maskinen i ett säkert tillstånd så fort t.ex. en person beträder området, och intrångsskyddet förhindrar att maskinen startas igen av sig själv så länge personer befinner sig i riskområdet, t.ex. vid underhållsarbete.

Säkring av riskområden och intrångsskydd

Applikation med robotar inom metallbearbetning

Robot vid metallbearbetning

Den säkra radarsensorn används vanligtvis inom tung industri, där det förekommer t.ex. svetsgnistor, spån, damm, bländande ljus och vibrationer.

När en robotcell säkras måste intrångsskydd och säker återstart ovillkorligen garanteras. Därför kräver robotapplikation en högre säkerhetsnivå. Den säkra radarsensorn PSEN rd1.2 möjliggör övervakning av skyddszoner upp till säkerhetskategori PL d, kategori 3.

Bild på träbearbetning

Bearbeta trä på ett säkert sätt tack vare övervakning av skyddszoner

Vid bearbetning av trä, till exempel vid sågar, är det ofta omöjligt att använda optoelektroniska sensorer på grund av damm och flygande spån.

Om du vill registrera personer i riskområdet är säker övervakning av skyddszoner med PSENradar och PNOZmulti 2 den optimala lösningen. Tack vare individuell utformning av skyddszoner kan olika applikationen enkelt övervakas.

Bild med radarsensorer

Säkra applikationer utomhus med radarsensorer

Särskilt utomhus kan skyddszoner övervakas säkert med radarsensorer, t.ex. vid en portalkran eller lyftanordning. Här förekommer stora temperaturskillnader och fukt på grund av regn, snö och dimma.

Radarsensorerna säkerställer att inga personer befinner sig i området längs färdvägen. Med en räckvidd på upp till 9 meter kan man dessutom säkra även större ytor på ett produktivt sätt.

Vårt produktutbud: Säkra radarsensorer PSENradar

PSENradar

Du kan själv sammanställa din säkra radarsensor PSENradar med upp till 6 sensorer per styrenhet.

Tillbehör till säkra radarsystem

Här hittar du passande tillbehör till det säkra radarsystemet.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk