Sverige | svenska

30 apr. 2015

Steg för steg till den säkra maskinen (2)

Del 2 i serien: Säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter

I vår serie ”Steg för steg till den säkra maskinen” visar vi enskilda åtgärder, en i taget, på vägen mot CE-märkning. Efter temat riskbedömning och säkerhetskoncept i den första delen tar vi nu upp allt som är värt att veta om säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter.
 

Steg 3: Säkerhetsdesign och val av komponenter

Säkerhetsdesignens mål är att uppnå en detaljerad utarbetning av nödvändiga skyddsåtgärder i syfte att minska och undanröja riskzoner. Detta gäller för nykonstruktion, precis som för komplettering och ombyggnad av maskiner. Konkret handlar det om utformningen av mekanik, elektroteknik, elektronik, mjukvaru- och styrsystem och val av komponenter.


Steg 4: Välja rätt säkerhetskomponenter

För att kunna välja rätt komponenter måste den Performance Level (PLr) eller Safety Integrity Level (SIL) som ska uppnås enligt EN ISO 13849-1/EN IEC 62061 bestämmas och verifieras. Till hjälp i denna kostsamma process finns lämpliga beräkningsverktyg. Ett exempel är Safety Calculator PAScal från Pilz som validerar de faktiska uppnådda värdena baserat på komponenternas säkerhetsrelevanta egenskaper, inklusive de riktvärden för PLr eller SIL som krävs. I de programvarubaserade verktygen vägleds du steg för steg genom de enskilda delmomenten i valideringen av säkerhetsfunktioner.

Fortsättning följer … I del 3 kan du lära dig allt om systemintegration och uppföljande analys.

 

Mer information:

Del 1 i serien: Riskbedömning och säkerhetskoncept

Säkerhetsdesign

Validering

Steg för steg till den säkra maskinen: Säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk