Polska | polski

Ostfildern, 04.09.2017

Nowy rok akademicki w firmie Pilz w Ostfildern: jedną trzecią praktykantów stanowią kobiety; dodatkowe kursy skupione będą na promowaniu nowych umiejętności.

4 września w firmie Pilz w Ostfildern rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. Swoją zawodową karierę rozpoczęło sześciu praktykantów i sześciu studentów z Uniwersytetu Badenii-Wirtembergii (DHBW). Wśród nich jedna praktykantka i trzy nowe studentki. Od roku 2018 firma Pilz będzie oferować więcej kursów, a także nowe miejsce praktyk w uzupełnieniu do trzech już oferowanych w programie szkolenia.

Firma Pilz zwraca ogromną uwagę na szkolenie wykraczające poza kwalifikacje techniczne. Program szkolenia zawsze obejmuje co najmniej jeden semestr w oddziale firmy Pilz za granicą, w celu promowania umiejętności społecznych i kulturowych.

Większa reprezentacja kobiet
„Sukces nie jest kwestią płci, lecz kompetencji i determinacji”, twierdzi Susanne Kunschert, jedna z dwóch kobiet w zarządzie spółki, obok matki Renate Pilz i brata Thomasa Pilza. „To wspaniale, że w tym roku jedną trzecią naszych nowych pracowników i studentów stanowią kobiety”, dodaje Susanne Kunschert, która kieruje działem zasobów ludzkich w firmie Pilz.

Możliwości wyboru…
Już od roku 2008 firma Pilz współpracuje z Uniwersytetem Badenii-Wirtembergii (DHBW), oferując miejsca na kursach w dziedzinie „inżynierii elektrycznej, ze specjalizacją w automatyce”, „informatyce, ze specjalizacją w technologii informacyjnej, „informatyce stosowanej oraz „zarządzaniu przedsiębiorstwem i projektowaniem” – w tym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem „produkcji i logistyki”.
Od roku 2018 liczba dostępnych w firmie Pilz kursów będzie jeszcze bardziej rozbudowywana. Umożliwi to kolejnym studentom wybór (począwszy od semestru letniego) pomiędzy „Inżynierią elektryczną (elektroniką)” a „Zarządzaniem przedsiębiorstwem i inżynierią (elektroniką)”. Oferta zostanie uzupełniona o kurs „informatyka techniczna - integracja systemów”.
Zarówno w ramach studiów, jak i praktyk w firmie Pilz, proces składania podań zasadniczo rozpoczyna się na początku lata roku poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia. W związku z tym wszystkie zainteresowane osoby powinny złożyć podanie w czerwcu roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki.

Podróżowanie po świecie w celu odbycia szkolenia
Podobnie jak kursy, tradycyjna praktyka w firmie Pilz obejmuje kursy trwające trzy i pół roku, zapewniające uzyskanie kwalifikacji „inżyniera mechatronika” lub „inżyniera maszyn/systemów”. W tym aspekcie firma Pilz przywiązuje wielką wartość do szkolenia wykraczającego poza kwalifikacje techniczne. Program szkolenia zawsze obejmuje co najmniej jeden semestr spędzony w oddziale Pilz za granicą w celu promowania umiejętności społecznych i kulturowych. Dla firmy ważne jest wyjrzenie poza własne horyzonty także w trakcie szkoleń. Sprawi to, że dalsze współdziałanie będzie o wiele łatwiejsze dla obu stron”, twierdzi Susanne Kunschert. Praktykanci w firmie Pilz poznają kulturę i codzienność pracy we Francji lub Szwajcarii, podczas gdy studenci odbywają staże w Irlandii czy chińskim oddziale firmy w Szanghaju.

Wyposażenie w odpowiednie narzędzia do rozpoczęcia kariery: pierwszego dnia nowo przyjęci praktykanci i studenci w firmie Pilz oprócz ważnych informacji otrzymali od swoich trenerów także osobiste skrzynki narzędziowe.
Wyposażenie w odpowiednie narzędzia do rozpoczęcia kariery: pierwszego dnia nowo przyjęci praktykanci i studenci w firmie Pilz oprócz ważnych informacji otrzymali od swoich trenerów także osobiste skrzynki narzędziowe.

Wyposażenie w odpowiednie narzędzia do rozpoczęcia kariery: pierwszego dnia nowo przyjęci praktykanci i studenci w firmie Pilz oprócz ważnych informacji otrzymali od swoich trenerów także osobiste skrzynki narzędziowe.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: