Ostfildern, 19 maj 2020

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan marki Pilz dostępne teraz wraz z pakietem ROS do dynamicznej nawigacji w logistyce produkcji – prosta, bardziej dynamiczna nawigacja!

Oferując nowe możliwości dla branży logistyki produkcji, laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan marki Pilz wykracza w swojej przydatności poza zakres bezpiecznego i wydajnego monitorowania stacjonarnych lub mobilnych stref niebezpiecznych. Działanie w oparciu o pakiety ROS (Robot Operating System) dostępne w ramach otwartej architektury oznacza, że laserowy skaner bezpieczeństwa może być również wykorzystywany do dynamicznego nawigowania w pojazdach autonomicznych (AGV) – na przykład za pośrednictwem algorytmów SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Użytkownicy czerpią korzyści z bardziej dynamicznego, a w efekcie bezpieczniejszego wdrażania aplikacji mobilnych w środowiskach produkcyjnych.

Laserowy skaner bezpieczeństwa dostarcza dane niezbędne do nawigacji. Wygenerowana w ten sposób mapa otoczenia stanowi podstawę, w oparciu o którą pojazd autonomiczny jest w stanie unikać przeszkód.

Bardziej elastyczne aplikacje
Prosta wymiana danych w oparciu o standardowe komunikaty ROS (LaserScan) umożliwia wdrożenie dodatkowych aplikacji mobilnych w obszarze robotyki w szerszym zakresie, a nie tylko dla samych pojazdów autonomicznych. Dzięki znormalizowanym interfejsom i szeregowemu połączeniu rozwiązania PSENscan z istniejącym środowiskiem ROS można z łatwością zintegrować wiele laserowych skanerów bezpieczeństwa. Rozwiązania wykorzystujące skanery PSENscan w pojazdach autonomicznych odznaczają się również elastycznością i możliwością adaptacji. Klienci czerpią korzyść z indywidualnie dostosowywanych i personalizowanych rozwiązań.

Zwiększenie mobilności w zdigitalizowanej fabryce w oparciu o ROS
Wydajne i bezpieczne monitorowanie obszaru za pomocą skanera PSENscan oraz nowego pakietu ROS spełnia obowiązujące obecnie normy, w tym wszystkie wymagania konsorcjum ROS-Industrial. Oferowane przez firmę Pilz pakiety ROS można zainstalować bezpośrednio w ramach otwartej architektury, co upraszcza integrację. Firma Pilz opracowała własne funkcje oprogramowania, co stanowi gwarancję, że będą one łatwo dostępne dla użytkownika.
Podobnie jak wszystkie inne pakiety marki Pilz, tak i ten pakiet ROS jest dostępny jako kod oparty na otwartej architekturze (LGPL) lub w ramach oferowanej online usługi do zarządzania otwartym oprogramowaniem Open Source Hoster GitHub.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązania systemowego dostępne są tutaj

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan marki Pilz może teraz być również wykorzystywany w celu dynamicznego nawigowania w pojazdach autonomicznych (AGV) dzięki nowym pakietom ROS (Robot Operating System) dostępnym w ramach otwartej architektury. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan marki Pilz może teraz być również wykorzystywany w celu dynamicznego nawigowania w pojazdach autonomicznych (AGV) dzięki nowym pakietom ROS (Robot Operating System) dostępnym w ramach otwartej architektury. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan marki Pilz może teraz być również wykorzystywany w celu dynamicznego nawigowania w pojazdach autonomicznych (AGV) dzięki nowym pakietom ROS (Robot Operating System) dostępnym w ramach otwartej architektury. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: