Ostfildern, 30 cze 2021

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz z maksymalnie trzema oddzielnymi strefami bezpieczeństwa i nawet 70 konfiguracjami to bardziej elastyczne i skuteczne monitorowanie aplikacji mobilnych i stacjonarnych!

Dodatkowe cyfrowe wejścia i wyjścia są teraz dostępne dla laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan: możliwość wdrożenia do 70 przełączalnych konfiguracji i jednocześnie monitorowania do trzech oddzielnych stref bezpieczeństwa za pomocą nowych 17-stykowych enkoderów nadrzędnych. Dzięki temu obszary stacjonarne mogą być monitorowane bardziej skutecznie, również za pomocą nowego częściowego dynamicznego mutingu. Nowe funkcje na rzecz intralogistyki, takie jak ocena enkodera, tryb czuwania i bardziej precyzyjna nawigacja, zapewniają bardziej skuteczne monitorowanie aplikacji mobilnych.

Dzięki szybkiej, bezpośredniej ocenie nowych danych wejściowych enkodera laserowy skaner bezpieczeństwa obniża pracochłonność i koszty, a także ogranicza okablowanie. PSENscan jest również niezwykle elastyczny i wszechstronny dzięki wysokiej rozdzielczości 30, 40, 50, 70 lub 150 mm oraz wielokrotnej ocenie skanów. Dzięki nowemu, wymiennemu modułowi pamięci ustawienia można łatwo przenosić do innych skanerów. PSENscan posiada głowicę, którą można łatwo wymienić w razie uszkodzenia, skracając do minimum czas instalacji i przestojów.

Dynamiczne zabezpieczenia
Dynamiczny muting w laserowym skanerze bezpieczeństwa PSENscan został rozszerzony o funkcję mutingu częściowego. Oznacza to, że w uprzednio określonych warunkach transportowany produkt może poruszać się w obszarze chronionym bez zatrzymywania maszyny. 
Nowy sposób kodowania wiązki ma również inne korzyści: jeśli w instalacji pracują dwa skanery bezpieczeństwa, które nie są połączone szeregowo, wyklucza się wzajemne zakłócenia. Dzięki temu dwa skanery bezpieczeństwa używane niezależnie od siebie mogą być obsługiwane elastycznie i równolegle. Częściowy muting i kodowanie wiązki zapewniają wyższą dostępność instalacji i maszyn.

Intralogistyka: bardziej elastyczna i precyzyjna mobilność
W razie potrzeby PSENscan może się przełączyć w tryb czuwania. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), gdyż maszyny mogą być uruchamiane szybciej. Zapewnia to obniżenie kosztów, ponieważ tryb czuwania oznacza mniejsze zużycie energii. PSENscan rejestruje również listy błędów: są one wyświetlane lokalnie na urządzeniu, co umożliwia szybką diagnostykę i restart. 

Gwarancja jakości i wydajności
Co więcej, za pośrednictwem PSENscan można teraz także odczytywać wartości natężenia i odległości w celu precyzyjnej nawigacji. Jeśli informacje o odległości są niewystarczające, do nawigacji można teraz używać również reflektorów. Umożliwia to precyzyjne pozycjonowanie podczas nawigacji, na przykład podczas dokowania pojazdu AGV do maszyny w celu transportu materiałów. Dostarczone moduły ROS ułatwiają wdrożenie. 
Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy pojazd AGV porusza się ze zmienną prędkością, chronione pola w PSENscan można teraz dynamicznie dostosowywać do różnych prędkości pojazdu AGV. Dlatego też z większą precyzją może on omijać przeszkody. Poprawia to bezpieczeństwo osób i maszyn oraz minimalizuje ryzyko przestojów w produkcji. Precyzyjna nawigacja i możliwość dostosowania się do różnych prędkości pomagają użytkownikom pojazdów AGV zwiększać wydajność, a tym samym podnosić produktywność instalacji.

Nowe wersje skanerów PSENscan umożliwiają bardziej elastyczne zabezpieczenie stacjonarnych i mobilnych stref niebezpiecznych oraz zapewniają ochronę przed wtargnięciem do obszaru chronionego, a także ochronę dostępu, nie tylko w logistyce produkcji i intralogistyce, ale także w branży motoryzacyjnej, opakowań i obróbki metali. 

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj.

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan do monitorowania strefy produkcji oferuje teraz do 70 konfiguracji i trzy oddzielne strefy bezpieczeństwa, które są monitorowane jednocześnie. Dzięki temu monitorowanie obszaru może być teraz jeszcze bardziej wydajne. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan do monitorowania strefy produkcji oferuje teraz do 70 przełączalnych konfiguracji i trzy oddzielne strefy bezpieczeństwa, które są monitorowane jednocześnie. Dzięki temu monitorowanie obszaru może być teraz jeszcze bardziej wydajne. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan do monitorowania strefy produkcji oferuje teraz do 70 przełączalnych konfiguracji i trzy oddzielne strefy bezpieczeństwa, które są monitorowane jednocześnie. Dzięki temu monitorowanie obszaru może być teraz jeszcze bardziej wydajne. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: