Ostfildern, 31 mar 2022

Nowe szkolenie firmy Pilz – Certified Expert in Functional Safety – przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego

Firma Pilz nadal rozwija swoją globalną ofertę szkoleń na poziomie eksperckim: uczestnicy mogą teraz również podnosić swoją wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego do poziomu eksperckiego. Kwalifikacja CEFS – Certified Expert in Functional Safety poświadczona przez TÜV Nord to coś więcej niż tylko wiedza teoretyczna na temat wymagań normy PN-EN ISO 13849. Po uzyskaniu certyfikatu uczestnicy mogą samodzielnie budować i weryfikować złożone systemy bezpieczeństwa – od projektu i weryfikacji po wdrożenie.

Szkolenie CEFS jest skierowane przede wszystkim do producentów, projektantów i integratorów maszyn, którzy posiadają już wiedzę na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego i są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów sterowania. Szkolenie CEFS jest przeznaczone również dla osób, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo nowych i istniejących maszyn.

Połączenie teorii i praktyki
Podczas dwudniowego szkolenia eksperci firmy Pilz zaprezentują aktualne wymagania normatywne i techniczne stawiane systemom bezpieczeństwa maszyn. Ze szczególnym naciskiem na specyfikacje dwóch norm PN-EN ISO 13849 i EN IEC 62061.
Począwszy od podstaw dotyczących bezpieczeństwa systemów sterowania, przez projektowanie takich systemów oraz zapobieganie awariom systemowym i ich kontrolę. Dzięki wykorzystaniu wirtualnego modelu maszyny i zajęć praktycznych podczas szkolenia, uczestnicy mogą zapoznać się z budową złożonych systemów bezpieczeństwa i wykorzystać to doświadczenie w swojej codziennej pracy. 

Uznawana na całym świecie kwalifikacja
Po zdaniu egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wydany przez TÜV NORD. Jest on uznawany na całym świecie i uprawnia do posługiwania się tytułem „CEFS – Certified Expert in Functional Safety”. 

Więcej informacji o szkoleniu i rejestracja

Zostań ekspertem ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego z firmą Pilz: Nowe szkolenie CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Zdjęcie: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)
Zostań ekspertem ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego z firmą Pilz: Nowe szkolenie CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Zdjęcie: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Zostań ekspertem ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego z firmą Pilz: Nowe szkolenie CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Zdjęcie: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: