Ostfildern, 19 maj 2021

Niemiecka Nagroda za Innowacyjność (GIA) jest potwierdzeniem wysokiego poziomu innowacyjności pierwszego na świecie przekaźnika bezpieczeństwa wykonywanego w produkcji jednostkowej, myPNOZ: „Zwycięzca” w kategorii technologii elektronicznych!

Nasz nowy przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ został właśnie ogłoszony zwycięzcą w kategorii „Technologie elektroniczne”. Po raz pierwszy użytkownicy mogą korzystać z kreatora online, aby skonfigurować swój własny, indywidualny przekaźnik bezpieczeństwa zgodnie z zasadami Industrie 4.0. Niemiecka Nagroda za Innowacyjność honoruje produkty i rozwiązania we wszystkich gałęziach przemysłu, które wyróżniają się przede wszystkim ukierunkowaniem na potrzeby użytkownika i dodatkowymi zaletami w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami.

„Cyfryzacja zaczyna się zawsze od własnej infrastruktury IT i możliwości zaoferowania klientom dodatkowych korzyści dzięki oprogramowaniu. Przekaźnik myPNOZ odegrał tu znaczącą rolę, czego potwierdzeniem jest nagroda. Podziękowania należą się wszystkim naszym pracownikom, którzy byli zaangażowani w rozwój myPNOZ”.

Prestiżowa nagroda za poziom innowacyjności
Niemiecka Nagroda za Innowacyjność jest przyznawana przez Niemiecką Radę ds. Projektowania, która została założona w 1953 r. jako wiodące na świecie centrum kompetencji w zakresie komunikacji oraz transferu wiedzy w dziedzinie projektowania, tworzenia marki i innowacji. Zgłoszenia oceniane są według następujących kryteriów: poziom innowacyjności, korzyści dla użytkownika i opłacalność. Strategia innowacji powinna uwzględniać takie aspekty, jak: zrównoważony rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny, a także wykorzystanie energii i zasobów. Jury złożone z niezależnych ekspertów z dziedziny przemysłu, nauki, różnych instytucji i sektora finansowego uznało, że myPNOZ spełnia te kryteria.

myPNOZ zapewnia niezbędne bezpieczeństwo Twojej instalacji
Dzięki myPNOZ firma Pilz oferuje swoim klientom dostosowane do ich potrzeb gotowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Dobór rozwiązania i proces zamawiania są znacznie łatwiejsze dzięki narzędziu online myPNOZ Creator. Produkt dostarczany jest w formie wstępnie zmontowanej, skonfigurowany i przetestowany, a zatem stanowi całkowicie zindywidualizowany, bezpieczny system, który jest gotowy do zainstalowania. Firma Pilz stworzyła uniwersalną, cyfrową platformę, która stanowi podstawę do produkcji przekaźników bezpieczeństwa tworzonych przez klientów lub w ramach produkcji jednostkowej. Jednak tym, co jest znacznie ważniejsze dla klientów, jest czas zaoszczędzony podczas prac projektowych: Narzędzie tworzy jednocześnie obraz logiczny, makro Eplan oraz macierz bezpieczeństwa i udostępnia je klientowi do pobrania.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj

 

Nasz innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ został laureatem „Niemieckiej Nagrody za Innowacyjność 2021”, co oznacza przełomowy krok w zakresie cyfryzacji w przemyśle. Dzięki niemu możemy oferować bezpieczne rozwiązania spełniające indywidualne oczekiwania klientów w produkcji jednostkowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nasz innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ został laureatem „Niemieckiej Nagrody za Innowacyjność 2021”, co oznacza przełomowy krok w zakresie cyfryzacji w przemyśle. Dzięki niemu możemy oferować bezpieczne rozwiązania spełniające indywidualne oczekiwania klientów w produkcji jednostkowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nasz innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ został laureatem „Niemieckiej Nagrody za Innowacyjność 2021”, co oznacza przełomowy krok w zakresie cyfryzacji w przemyśle. Dzięki niemu możemy oferować bezpieczne rozwiązania spełniające indywidualne oczekiwania klientów w produkcji jednostkowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: