Ostfildern, 23 mar 2021

Nowe rozwiązania napędowe firmy Pilz do zastosowań jedno- i wieloosiowych – elastyczne kontrolery napędów z możliwością połączenia

Nowe kontrolery PMC SC6 i PMC SI6 poszerzają ofertę serwowzmacniaczy firmy Pilz o oszczędzające miejsce, umożliwiające rozbudowę systemy do zastosowań jedno- i wieloosiowych. Obydwa urządzenia umożliwiają elastyczne połączenia i szybkie uruchomienie. Kontrolery PMC SC6 i PMC SI6 zapewniają wysoką precyzję, szczególnie w zastosowaniach jedno- lub wieloosiowych w przemyśle metalowym, opakowaniowym lub drzewnym.

Kontrolery napędów PMC SC6 i PMC SI6 o kompaktowej budowie, przynoszą dodatkowe korzyści użytkownikom: Sześć osi w szafie sterowniczej zajmuje szerokość jedynie 180 mm. Kontrolery PMC SC6 i PMC SI6 można szybko uruchomić. Parametry silnika można łatwo i bezpiecznie ustawić za pomocą elektronicznej tabliczki znamionowej silnika, która zawiera wszystkie istotne mechaniczne i elektroniczne dane w formie cyfrowej. Kontrolery napędów są połączone za pomocą wspólnych protokołów komunikacyjnych, takich jak Ethercat i ProfiNet. Dzięki hybrydowym przewodom, zapewniającym komunikację z enkoderem i zasilanie w jednym przewodzie, ogranicza się prace związane z okablowaniem.

Rozwiązanie wieloosiowe z możliwością rozbudowy
Kontroler napędu PMC SI6, zasilany przez zasilacz PMC PS6, jest elastyczny i nadaje się do stosowania w dużych instalacjach i maszynach o co najmniej czterech osiach. Dostępny z zasilaczami o dwóch różnych wielkościach. Dzięki temu kilka zasilaczy może pracować równolegle, co pozwala na rozbudowę centralnego modułu zasilającego PMC PS6. Przy zastosowaniu modułów dwuosiowych możliwe jest asymetryczne obciążenie prądem znamionowym. Ponieważ system wieloosiowy umożliwia rozbudowę w celu dopasowania do wielu różnych aplikacji oraz łączenie w rozbudowany system wieloosiowy o małej szerokości, zakres możliwych zastosowań jest bardzo szeroki.

Samodzielne rozwiązanie z możliwością rozbudowy
Kompaktowe kontrolery napędu PMC SC6 ze zintegrowanym zasilaniem nadają się do stosowania w niewielkich instalacjach i maszynach. Są dostępne jako kontrolery jedno i dwuosiowe, również do serwomotorów asynchronicznych lub synchronicznych. W przypadku maszyn z więcej niż dwiema osiami PMC SC6 można rozbudować za pomocą modułów osiowych kontrolera napędu PMC SI6. Nie ma on wbudowanego zasilacza, lecz jest zasilany poprzez obwód pośredni z PMC SC6. Dzięki temu realizowanie aplikacji wieloosiowych jest szczególnie ekonomiczne.

Kompleksowa technologia napędu
Rozwiązanie z wykorzystaniem kontrolerów PMC SC6 i PMC SI6 jest realizowane przez system sterowania ruchem PMCprimo firmy Pilz. Ponieważ wszystkie funkcje instalacji są zsynchronizowane, umożliwia to realizację płynnych i precyzyjnych procesów produkcyjnych z minimalną liczbą przestojów. Pozwala to na elastyczne wykorzystanie kontrolerów napędów do indywidualnych zastosowań jedno- lub wieloosiowych, na przykład w przemyśle metalowym, opakowaniowym lub drzewnym.

Nowe kontrolery PMC SC6 i PMC SI6 firmy Pilz oszczędzają miejsce i pozwalają tworzyć nadające się do rozbudowy systemy do zastosowań jedno- lub wieloosiowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Nowe kontrolery napędów PMC SC6 i PMC SI6 firmy Pilz oszczędzają miejsce i pozwalają tworzyć nadające się do rozbudowy systemy do zastosowań jedno- lub wieloosiowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Nowe kontrolery napędów PMC SC6 i PMC SI6 firmy Pilz oszczędzają miejsce i pozwalają tworzyć nadające się do rozbudowy systemy do zastosowań jedno- lub wieloosiowych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: