Ostfildern, 20 wrz 2022

Firma Pilz na targach SPS Smart Production Solutions 2022 (hala 9, stoisko 370) – Kompletne rozwiązania automatyzacji dla bezpieczeństwa i ochrony – „Safe and secure” – Dalszy rozwój automatyzacji!

Pod hasłem „Be safe and secure”, na międzynarodowych targach SPS Smart Production Solutions (Norymberga, 8-10 listopada 2022 r.), firma Pilz będzie koncentrować się na rozwiązaniach automatyzacji obejmujących zarówno bezpieczeństwo, jak i ochronę przemysłową w instalacjach i maszynach. Kluczowe aplikacje to rozwiązania do zarządzania uprawnieniami dostępu i zabezpieczenia maszyn mobilnych i ich stref niebezpiecznych.

Targi SPS 2022 odbędą się na początku listopada, a odwiedzający stoisko firmy Pilz będą mogli przekonać się, jak można zautomatyzować i bezpiecznie eksploatować wózki AGV, uwzględniając wszystkie warunki przestrzenne i infrastrukturalne. Cel: zwiększenie wydajności w intralogistyce.
W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje również nowe produkty z zakresu obsługi i monitorowania procesów oraz zarządzania uprawnieniami dostępu (I.A.M.), a także innowacyjne funkcje kurtyn świetlnych PSENopt II.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie rocznica: 20 lat temu w Norymberdze firma Pilz wprowadziła na rynek kompaktowy sterownik PNOZmulti – w tamtym czasie „okablowanie wykonywane za pomocą oprogramowania” było przełomową innowacją. Możliwość stworzenia obwodu bezpieczeństwa za pomocą łatwego w użyciu, graficznego narzędzia konfiguracyjnego, i to bez znajomości „wyższego” języka programowania, była nowością na skalę światową. W efekcie wypełniono lukę pomiędzy przekaźnikami bezpieczeństwa a programowalnymi sterownikami bezpieczeństwa. Obecnie odwiedzając stoisko firmy Pilz na targach w Norymberdze, dowiesz się o wszystkich funkcjach konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2.

Więcej mocy i bezpieczeństwa
Stanowiąc główny punkt instalacji i maszyn w wydajnych, elastycznych rozwiązaniach automatyzacji, sterowniki bezpieczeństwa muszą zarządzać licznymi funkcjami w sposób, który jest bezpieczny, wydajny i pewny. W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązanie dla małych maszyn z serii PNOZmulti 2 – niezwykle wąska jednostka bazowa PNOZ m C0 (o szerokości zaledwie 22,5 milimetra) pod względem budowy ma cechy przekaźnika bezpieczeństwa, ale jest równie wydajna, co konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa. Dodatkowo menedżer kluczy bezpieczeństwa w nowej jednostce bazowej umożliwia szyfrowanie danych i konfigurowanie urządzenia. Brak dostępu bez wymaganego hasła – tak działa bezpieczeństwo przemysłowe! 

Bezpieczny dostęp: usprawnione zarządzanie inteligentnymi kluczami
Gdy pojawia się problem zarządzania uprawnieniami dostępu wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie intuicyjnych systemów operatorskich, dzięki którym dostęp do aplikacji uzyskują tylko upoważnione osoby, jest niezbędne w zamkniętych maszynach i rozbudowanych instalacjach ze strefami zagrożenia. Na swoim stoisku firma Pilz zademonstruje, w jaki sposób cyfrowy system zabezpieczeń wspiera użytkowników i operatorów maszyn. Odpowiedni klucz chroni operatora przed ponownym uruchomieniem maszyny podczas wykonywania czynności konserwacyjnych. Czytnik PITreader pozwala na uwierzytelnianie jednego lub wielu użytkowników za pomocą kluczy transponderowych RFID. Każdemu przydzielany jest indywidualny identyfikator, który jest przechowywany centralnie w sterowniku bezpieczeństwa. Po zakończeniu prac konserwacyjnych wszystkie osoby wylogowują się, a identyfikator bezpieczeństwa zostaje usunięty z listy bezpieczeństwa. Chroni to maszynę przed manipulacją, a operatora przed jej niezamierzonym ponownym uruchomieniem.
Na targach pokażemy także elastyczność przy wdrażaniu funkcji zarządzania identyfikacją i uprawnieniami dostępu (I.A.M.). Zaprezentujemy również nowy czytnik kart PITreader: operatorzy mogą go używać do identyfikacji kluczy RFID w nowym formacie. Dodatkowa korzyść: możliwość wykorzystania kart RFID, które są już dostępne w firmie.

Mobilne bezpieczeństwo!
Wobec rozwoju aplikacji mobilnych bezpieczeństwo i ochrona nie mogą stać w miejscu. W przepływie materiałów konieczne jest jak najlepsze pogodzenie wydajności z bezpieczeństwem, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania wózków AGV poruszające się swobodnie czy po torach. W Norymberdze firma Pilz zaprezentuje swój nowy pakiet rozwiązań dla wózków AGV: Kompletne rozwiązanie firmy Pilz obejmuje monitorowanie obszaru za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan do ochrony przed kolizją ludzi i wózków AGV, modułowe jednostki analizujące PNOZmulti 2 i myPNOZ oraz przemysłowy firewall SecurityBridge, który po raz pierwszy zapewnia również ochronę przed manipulacją w aplikacjach mobilnych.

Bardziej elastyczne podejście do mutingu
Muting umożliwia transportowanie materiału do i ze stref zagrożenia, co gwarantuje płynność procesu produkcyjnego. W kurtynach świetlnych PSENopt II po raz pierwszy możliwe jest również całkowicie elastyczne konfigurowanie funkcji mutingu. Na targach SPS firma Pilz zaprezentuje nowe typy ramion do mutingu, montowane poziomo na kurtynie świetlnej PSENopt II. Dzięki gęstemu ustawieniu siatki, czujniki umieszczone na ramionach do mutingu mogą być pozycjonowane indywidualnie z pełną swobodą. Użytkownik może konfigurować najróżniejsze pola ochronne – za pomocą mutingu L, T i X – i zawsze zgodnie z założonym celem. Wykorzystanie ramion do mutingu, w przemyśle opakowaniowym, a nawet w logistyce, umożliwia zaprojektowanie aplikacji tak, aby była ona wydajna, eliminując niepotrzebne przestoje.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa firmy Pilz w targach SPS – Smart Production Solutions 2022 są dostępne tutaj.

Pod hasłem „Be safe and secure”, na międzynarodowych targach SPS Smart Production Solutions (Norymberga, 8-10 listopada 2022 r.), firma Pilz będzie koncentrować się na rozwiązaniach automatyzacji obejmujących zarówno bezpieczeństwo, jak i ochronę przemysłową w instalacjach i maszynach. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pod hasłem „Bądź bezpieczny i chroniony”, na międzynarodowych targach SPS Smart Production Solutions (Norymberga, 8-10 listopada 2022 r.), firma Pilz będzie koncentrować się na rozwiązaniach automatyzacji obejmujących zarówno bezpieczeństwo przemysłowe, jak i ochronę przemysłową instalacji i maszyn. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pod hasłem „Bądź bezpieczny i chroniony”, na międzynarodowych targach SPS Smart Production Solutions (Norymberga, 8-10 listopada 2022 r.), firma Pilz będzie koncentrować się na rozwiązaniach automatyzacji obejmujących zarówno bezpieczeństwo przemysłowe, jak i ochronę przemysłową instalacji i maszyn. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: