Polska | polski

Ostfildern, 23.05.2019

Nowość w ofercie firmy Pilz. Pierwszy radarowy system bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w najbardziej wymagających środowiskach pracy!

Nowością w ofercie firmy Pilz kompletne rozwiązanie do monitorowania bezpieczeństwa stref ochronnych w oparciu o technologię radarową. Obejmuje ono radarowy system bezpieczeństwa LBK firmy Inxpect S.p.A. oraz konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Zapewnia bezpieczne i ekonomiczne monitorowanie nawet w najbardziej wymagających warunkach, np. w środowiskach produkcyjnych związanych z obróbką drewna, w których występuje silne zapylenie. Do zalet rozwiązania należy wysoka wydajność instalacji w najbardziej wymagającym środowisku pracy.

Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.

System składa się z czujnika radarowego i sterownika
W zależności od aplikacji rozwiązanie może składać się z nawet sześciu czujników oraz sterownika. Dopełnieniem systemu jest konfigurowalny sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2, który odpowiada za bezpieczeństwo. Sterownik PNOZmulti stanowi gwarancję, że​ w razie usterki lub naruszenia strefy ochronnej wyzwolona reakcja będzie bezpieczna i niezawodna. Rozwiązanie można wykorzystać do poziomu SIL 2, PL d i kategorii 2.
Funkcje związane z bezpieczeństwem dostępne w ramach rozwiązania obejmują funkcję wykrywania, w ramach której maszyna jest przełączana do stanu bezpiecznego, gdy tylko naruszona zostanie strefa zagrożenia oraz funkcję ponownego uruchomienia współzależnego, w ramach którego nie jest możliwe automatyczne uruchomienie maszyny, gdy w strefie zagrożenia znajduje się osoba. Rozmiar strefy chronionej wynosi maksymalnie 15 m x 4 m przy kącie rozwarcia 110° w poziomie i 30° w pionie.

Wszechstronność wykorzystania poza pomieszczeniami i w ekstremalnych warunkach
Możliwe jest dowolne rozmieszczenie elementów strefy i systemu ochrony w miejscu, w którym zastosowano radarowy system bezpieczeństwa. W zależności od powierzchni monitorowanego obszaru możliwe są dwa warianty konfiguracji strefy chronionej: wąska i szeroka. Szeroka strefa ochrony obejmuje kąt rozwarcia 110° w poziomie i 30° w pionie. Wąska strefa ochrony obejmuje kąt rozwarcia 50° w poziomie i 15° w pionie. Rzeczywista wielkość strefy chronionej zależy od wysokości montażu czujnika oraz od jego nachylenia (poziomego/pionowego). Możliwa do ustawienia głębokość maksymalna to 4 m. Rozwiązanie pozwala tworzyć strefy ochrony o dowolnym kształcie, np. okrągłe, w oparciu o większą liczbę i odpowiednie nachylenie czujników.

Połączenie szeregowe z myślą o większych obszarach ochrony
Łącząc sześć czujników szeregowo i rozmieszczając je w odstępach co 2,5 m, można powiększyć całkowity obszar ochrony. Kompletne rozwiązanie pozwala na monitorowanie obszaru o długości do 15 m. Zintegrowany muting zapewnia nie tylko wysoki poziom elastyczności, ale także większą wydajność. Funkcja ta może być wykorzystywana zarówno dla całego systemu, jak i dla poszczególnych czujników.
Za wybór czujników i ich konfigurację odpowiada odpowiedni konfigurator. Opcjonalnie można również skonfigurować dodatkową strefę ostrzegawczą. Pozwala to oszczędzić czas i przyspieszyć uruchomienie maszyny.

Wyeliminowanie problemów powodowanych przez pyły i zanieczyszczenia
Technologia, na której opiera się radarowy system bezpieczeństwa, jest zasadniczo niewrażliwa na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak pył, deszcz, światło, iskry, a nawet wstrząsy. System może być zastosowany wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwa nie mogą zagwarantować czujniki i urządzenia optoelektroniczne. Oprócz monitorowania obszaru bezpieczeństwa za pomocą skanera PSENscan lub kurtyn świetlnych PSENopt, radarowy systemem bezpieczeństwa zapewnia pełną funkcjonalność w ekstremalnie trudnych warunkach, na przykład poza pomieszczeniami, w przemyśle ciężkim lub obróbce drewna.
Typowym obszarem jego zastosowania jest przemysł ciężki, w tym obróbka stali, odlewnictwo oraz obróbka drewna, gdzie jest on narażony na działanie zanieczyszczeń, pyłów, wiórów lub iskier spawalniczych, a także jasnego światła i wstrząsów. Poza pomieszczeniami, radarowy system bezpieczeństwa zapewnia ochronę żurawi i systemów przenośników podłogowych, portów, w których odbywa się przeładunek towarów masowych oraz magazynów. Zapewnia pełną funkcjonalność we mgle oraz podczas opadów śniegu i umiarkowanie intensywnego deszczu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.
Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.

Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: