Ostfildern, 14 paź 2021

Inicjatywa „Inteligentny pociąg towarowy” z technologią sterowania firmy Pilz – kompletne rozwiązanie do przeprowadzania zautomatyzowanych prób hamulców

Szybciej, bezpieczniej, bardziej ekonomicznie: Szwajcarskie przedsiębiorstwo kolejowe SBB Cargo i austriacka firma specjalizująca się w systemach kolejowych PJM, wspólnie pracują nad stworzeniem „inteligentnego pociągu towarowego”. Firmy SBB Cargo i PJM w ramach tej inicjatywy wykorzystują system automatyki PSS 4000 firmy Pilz do testowania hamulców..

Zdigitalizowane i zautomatyzowane procesy mogą poprawić punktualność i niezawodność ruchu kolejowego. Partnerami projektu „Inteligentny pociąg towarowy” są wiodące firmy z branży kolejowej ze Szwajcarii, Austrii i Włoch, a także specjaliści od rozwiązań kolejowych z PJM. Ich działania koncentrują się na półautomatycznym przygotowaniu pociągów. Nowe rozwiązania komunikacyjne w połączeniu z odpowiednią technologią czujników mają przyczynić się do tego, że próby hamulców przed odjazdem będą znacznie prostsze, a przy tym bezpieczniejsze. 

Rozwiązania automatyczne zastępują ręczne
Jednym z pierwszych kroków w kierunku stworzenia inteligentnego wagonu towarowego jest zautomatyzowana próba hamulców, która do tej pory była czasochłonna: przy każdym nowo zestawionym pociągu pracownicy techniczni sprawdzają działanie hamulców ręcznie, bezpośrednio na wagonach. W przyszłości proces ten ma zostać zautomatyzowany z punktu widzenia bezpieczeństwa.  

Sprawdzona w branży technologia sterowania zastosowana w kolejnictwie
Firma Pilz nawiązała współpracę z PJM w celu opracowania kompletnego rozwiązania obejmującego sprzęt i zatwierdzone oprogramowanie aplikacyjne do przeprowadzania zautomatyzowanej próby hamulców: Rozwiązanie zainstalowane w wagonach towarowych obejmuje system automatyki PSS 4000-R, który został zaprojektowany specjalnie do realizacji funkcji automatyzacji w branży kolejowej. System sterowania rozpoznaje stan hamulców i przekazuje odpowiednie informacje do systemu telematycznego, zainstalowanego w wagonie. Rozwiązanie jest połączone z tabletem maszynisty poprzez lokalny system bezprzewodowy za pomocą standardu bezprzewodowego LTE. W ten sposób maszynista ma zawsze informację o aktualnym stanie i działaniu hamulców, bez konieczności ich fizycznego sprawdzania przed każdym odjazdem i w każdym wagonie z osobna. 

Dzięki temu można ograniczyć źródła błędów, a pociąg można szybciej przygotować do drogi. W przypadku pociągu towarowego o długości 500 m zautomatyzowana próba hamulców oznacza oszczędność do 30 minut. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa punktualność i niezawodność, a tym samym efektywność transportu kolejowego. 

Dodatkowe informacje na temat rozwiązań firmy Pilz w zakresie automatyzacji dla branży kolejowej można znaleźć tutaj

 

.

Dzięki nowoczesnej automatyzacji można poprawić niezawodność transportu kolejowego. Firma Pilz oferuje otwartą, sprawdzoną w branży technologię automatyzacji do modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © SBB Cargo AG)
Dzięki nowoczesnej automatyzacji można poprawić niezawodność transportu kolejowego. Firma Pilz oferuje otwartą, sprawdzoną w branży technologię automatyzacji do modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © SBB Cargo AG)

Dzięki nowoczesnej automatyzacji można poprawić niezawodność transportu kolejowego. Firma Pilz oferuje otwartą, sprawdzoną w branży technologię automatyzacji do modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej. (Zdjęcie: © SBB Cargo AG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: