Polska | polski

Ostfildern, 23.05.2019

Umiarkowany wzrost obrotów i przyrost liczby pracowników firmy Pilz w 2018 roku – „wzrost w trudnych warunkach”

Pomimo spowolnienia gospodarczego Grupa Pilz utrzymała się na ścieżce wzrostowej: w zeszłym roku obrotowym (2018) przedsiębiorstwo osiągnęło obroty w wysokości 345 mln euro (+2,1%). Po raz pierwszy zatrudnienie wyniosło ponad 2500 osób.

„Spowolnienie gospodarcze i niepewność na rynkach to główne czynniki, które spowodowały, że nie udało nam się osiągnąć założonej wielkości obrotów w 2018 roku. Niemniej w ogólnym ujęciu jesteśmy zadowoleni z kierunku, w którym podąża przedsiębiorstwo. Stale inwestujemy w badania i rozwój oraz zwiększamy swoją zdolność produkcyjną. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłe wymagania rynku” – wyjaśnia Susanne Kunschert, Managing Partner w Pilz GmbH & Co.KG.

Umiarkowany wzrost obrotów
W roku obrotowym 2018 obroty Grupy Pilz wzrosły do 345 mln euro. Były one zatem o 2,1% większe w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba pracowników przekroczyła 2500 osób: 31 grudnia 2018 r. w 42 oddziałach na całym świecie zatrudnionych było 2515 pracowników. Oznacza to, że w poprzednim roku zatrudnienie wzrosło o 7%. Pod koniec ubiegłego roku w siedzibie głównej firmy w Ostfildern zatrudnione były 1122 osoby. To o 55 pracowników więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Umocnienie pozycji na międzynarodowym rynku
Firma Pilz kontynuuje realizację swojego celu osiągnięcia pozycji międzynarodowego lidera wśród dostawców rozwiązań w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji: na przykład w 2018 r. wzmocniliśmy swoją obecność na rynkach wschodzących w Azji Południowo-Wschodniej poprzez otwarcie oddziałów w Tajlandii i Malezji. Wyrazem skali międzynarodowego zasięgu jest udział eksportu, który wzrósł w porównaniu do 2017 r. do 73% (+1,1 punktu procentowego).

Rynek wzrostowy „Kolej 4.0”
Przedsiębiorstwa inżynieryjne i produkcyjne są nadal najważniejszymi odbiorcami automatyki. Rozwiązania firmy Pilz są coraz częściej wykorzystywane także w innych obszarach, takich jak na przykład technologia kolejowa. Firma Pilz wspiera rozwój obserwowanego obecnie trendu w kierunku cyfryzacji, dostosowując sprawdzoną w przemyśle technologię automatyzacji do potrzeb branży kolejowej. Aby móc sprostać specyficznym potrzebom takich branż jak kolejowa, firma Pilz planuje uruchomienie „centrów kompetencji”, w których gromadzone będą wszystkie międzynarodowe doświadczenia przedsiębiorstwa. Zatrudnieni w nich eksperci będą opracowywać pakiety rozwiązań specyficznych dla poszczególnych branż. Będą one następnie wdrażane lokalnie przez oddziały firmy Pilz.

Przede wszystkim innowacje
Innowacje pozostają kluczową wartością przedsiębiorstwa: od lat inwestujemy 20% naszych obrotów w badania i rozwój; tak było też w 2018 roku. „Innowacje są wpisane w DNA naszej firmy” – wyjaśnia Susanne Kunschert.

Na tym przekonaniu firma Pilz opiera swoje optymistyczne oczekiwania w stosunku do 2019 roku: „nie możemy oczywiście ignorować spadku wolumenu zamówień na rozwiązania inżynieryjne oraz trudnej sytuacji na rynku międzynarodowym. Niemniej dzięki innowacyjnym produktom, najwyższej klasy usługom i intensywnej współpracy lokalnej z klientami uda nam się pozostać na kursie w 2019 roku” – zapewnia Susanne Kunschert.

Firma Pilz jest dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyzacji: na przykład w obszarze robotyki usługowej firma opracowuje oprogramowanie do sterowania robotami.
Firma Pilz jest dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyzacji: na przykład w obszarze robotyki usługowej firma opracowuje oprogramowanie do sterowania robotami.

Firma Pilz jest dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyzacji: na przykład w obszarze robotyki usługowej firma opracowuje oprogramowanie do sterowania robotami.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: