Polska | polski

Ostfildern, 14.01.2016

Wersja 13 systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz: bezpieczna wymiana programów użytkowych podczas pracy – możliwa jest obecnie „wymiana online” zapewniająca bezpieczną automatyzację.

Funkcja „nieutrwalonej zmiany online” oznacza teraz, że zmiany w programach użytkowych można przenosić do systemu sterowania. Firma Pilz udostępnia tę funkcję w systemie sterowania PSS 4000 dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Użytkownicy oszczędzają czas w trakcie uruchamiania, ponieważ nie ma konieczności kompilowania całego programu i ładowania go do urządzenia PSS 4000. Ta nowa funkcja jest elementem wersji 13 systemu sterowania PSS 4000. Inne nowe cechy obejmują interfejs urządzeń do komunikacji z sieciami PROFINET.

Programy użytkowe i bloki programowe systemu sterowania często przechodzą końcowe testy w trakcie uruchamiania, podczas którego podlegają licznym modyfikacjom. Obecnie funkcja „nieutrwalonej zmiany online” umożliwia wprowadzenie modyfikacji do jednego lub większej ilości systemów należących do systemu sterowania PSS 4000 bez konieczności kompilowania i ładowania całego programu. Jedna z nowych zalet polega na tym, że funkcja ta jest
obecnie dostępna również dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem. 

Zmiany są wprowadzane bez konieczności zatrzymywania systemu sterowania – nowy program staje się aktywny w modułach głównych przy kolejnym możliwym cyklu zegara po zakończeniu pobierania. Zmiany te obowiązują przez maksymalnie 12 godzin lub do chwili, gdy system sterowania zostanie ponownie zrestartowany, tak więc nie są one stałe (są nieutrwalone). W przypadku niezaakceptowania zmian system sterowania przywraca stan odpowiadający ostatniemu kompletnemu pobraniu.
Podobnie jak poprzez uproszczenie i przyspieszenie uruchamiania, funkcja ta udoskonala zarządzanie bezpieczeństwem w trakcie zazwyczaj szybko odbywających się procesów uruchamiania.

Funkcja „nieutrwalonej funkcji online” dostępna jest dla wszystkich systemów należących do systemu sterowania PSS 4000. W ten sposób firma Pilz czyni kolejny krok w integracji funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji w systemach sterowania: użytkownik pracuje z pojedynczym narzędziem dla obu sfer. To narzędzie dostępne jest począwszy od wersji 13 urządzenia.

Stos komunikacji dla sieci PROFINET

Inną nową cechą wersji 13 jest interfejs urządzeń służący do komunikacji z sieciami PROFINET. Firma Pilz włączyła sieć PROFINET do urządzeń jako stos komunikacyjny. Pozwala to zmniejszyć koszty magazynowania oraz zredukować zakres typów, ponieważ podejście to umożliwia wykorzystywanie tego samego sprzętu pracującego w różnych połączeniach komunikacyjnych, takich jak: UDP RAW, Modbus/TCP, Ethernet/IP, a obecnie również PROFINET, tylko poprzez zmianę konfiguracji. Użytkownicy nie muszą dysponować konkretnym typem urządzenia – jeden moduł główny sterownika PLC można wykorzystać do uniwersalnego dostępu do różnych systemów komunikacji.

Nowość w sferze odporności na awarię: funkcja „nieutrwalonej zmiany online” oznacza teraz, że poszczególne zmiany w programach użytkowych można przenosić do systemu należącego do systemu sterowania PSS 4000.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: