Polska | polski

, 20.05.2015

W roku 2013 Pilz we współpracy z TÜV NORD opracował międzynarodowe szkolenie CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Ten program szkoleniowy dostarcza wszechstronnej wiedzy na temat całego cyklu eksploatacji maszyn w 22 krajach na całym świecie. Tysięczny uczestnik otrzymał certyfikat w Australii. To tylko jeden z powodów, dla których CMSE® stał się międzynarodowym standardem certyfikowanego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Dzięki CMSE - Pilz i TÜV Nord odpowiadają na wielkie wyzwania dotyczące bezpieczeństwa maszyn: zarówno w kategoriach obowiązujących norm, jak i z technicznego punktu widzenia. W skali całego świata miał miejsce istotny wzrost złożoności projektowania, utrzymania ruchu i obsługi maszyn.

Niedawno w Sydney, w Australii, tysięczna osoba zdała egzamin kończący szkolenie CMSE®. Otrzymał go Rod Burton, specjalista ds. automatyki z firmy Machinery Automation & Robotic. „Bardzo zależało mi na uzyskaniu certyfikatu CMSE. Obecnie mogę prowadzić, szkolić i zarządzać naszym zespołem technicznym, wdrażając systemy bezpieczeństwa i oczywiście zatwierdzając je.”
„CMSE® jest wspaniałym, unikalnym sposobem potwierdzenia kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn”, twierdzi Scott Moffat, Dyrektor Generalny Pilz Australia.

Certyfikat CMSE® w skali ogólnoświatowej
Proces kwalifikacji obejmuje złożone problemy techniczne i przekazuje niezbędne informacje dotyczące całego cyklu eksploatacji maszyny – z punktu widzenia prawnego, obowiązujących norm i oceny ryzyka, a także wdrożenia zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kładzie się również nacisk na obowiązujące w całym świecie zasady BHP. Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla projektantów i konstruktorów maszyn, techników bezpieczeństwa pracy zajmujących się automatyzacją oraz inżynierów utrzymania ruchu. Jest to czterodniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy zgłębiają wiedzę związaną z bezpieczeństwem maszyn.

CMSE® wypełnia lukę w szkoleniach
Dzięki niemu Pilz i TÜV NORD wypełniają lukę w szkoleniach dla mechaników i elektryków. W programach szkoleń tematyka bezpieczeństwa pracy poruszana jest zazwyczaj pobieżnie. W większości przypadków inżynierowie mogą zdobyć niezbędną wiedzę dopiero w praktyce.

„Kwalifikujemy uczestników szkoleń posiadających zazwyczaj praktykę w dziedzinie projektowania lub konserwacji, a także będących albo użytkownikami końcowymi, albo technikami wdrażającymi systemy. Większość uczestników szkoleń pochodzi z przemysłu wytwórczego, spożywczego lub górniczego”, mówi Scott Moffat.

Korzyści dla uczestników i firm
Uczestnicy, którzy pomyślnie zdali egzamin i uzyskali certyfikat CMSE® TÜV Nord, są powszechnie uznanymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Nie tylko oni odnoszą znaczącą korzyść, również zatrudniające ich przedsiębiorstwa mają w nich wysoko wykwalifikowanych ekspertów mogących wdrożyć zasady bezpieczeństwa w całej firmie. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa maszyn potrafią również wdrażać spersonalizowane rozwiązania bezpieczeństwa i mogą dzielić się swoją wiedzą z innymi pracownikami w zakładzie. Przedsiębiorstwa mogą mieć pewność, że ich praca, maszyny lub usługi są zgodne z obowiązującym prawem.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie: http://www.cmse.com.
 

Kontakt:

Australia:  
 Don Gherashe
Telefon: +61 3 95446300
 Adres e-mail: safety@pilz.com.au

Wielka Brytania:  
 Natasha Sephton-Pike
Telefon: +44 1536 460766
 Adres e-mail: marketing@pilz.co.uk

Indie:  
 Shivani Handoo
Telefon: +91 20 24213994/95
 Adres e-mail: s.handoo@pilz.in

Irlandia:  
 Yvonne McNamara
Telefon: +353 21 4346535
 Adres e-mail: y.mcnamara@pilz.ie

USA i Kanada:  
 Felicia Caponi
Telefon: +1 734 354-0211
 Adres e-mail: f.caponi@pilzusa.com


Osoba do kontaktów z Grupą Pilz:

Martin Kurth
 Prasa korporacyjna i techniczna
 Niemcy
 Telefon: +49 711 3409-158
 Adres e-mail: m.kurth@pilz.de


 Sabine Karrer
 Prasa techniczna
 Niemcy
 Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: