Sverige | svenska

Ostfildern, 14 feb. 2019

IO-Link-teknik för PSSuniversal 2 – länken till sammankopplad produktion

För kommunikationen mellan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 och sensorer och ställdon erbjuder Pilz den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL. IO-Link-tekniken är internationellt standardiserad enligt IEC 61131-9. Den möjliggör automatiserad parametrering som utsökad diagnos av enheter i Industri 4.0:s andra.

IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan integreras i Profinet- och Ethernet/IP-nätverk med hjälp av en särskild huvudmodul. IO-Link-enheter som t.ex. sensorer och ställdon ansluts till fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 via fyra IO-Link-portar på mastermodulen. En modul överför upp till 128 byte processdata i form av punkt-till-punkt-kommunikation. Utrustningens process- och enhetsdata finns centralt i mastermodulen. Tack vare den detaljerade enhets- och kabeldragningsdiagnosen underlättar datagränssnittet IO-Link samtliga underhållsarbeten.

Effektiv parametrering
Mastermodulen konfigureras enkelt via programvaran PASconfig från Pilz. Användaren kan lagra enheternas konfiguration centralt i mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL: Om en sensor byts ut går det enkelt att överföra datan till den nya sensorn. De behöver alltså inte parametreras på nytt. Den automatiserade parametreringen gör att operatören kan spara tid. Dessutom minskar risken för fel och anläggningens tillgänglighet ökar. IO-Link-modulen kan även bytas ut under drift, vilket förkortar stilleståndstiderna ytterligare.

Intelligent diagnostik
En LED-display på mastermodulen visualiserar IO-Link-läge, driftstatus och modulfel. Den utökade diagnosen genom kommunikationen med IO-Link-enheterna möjliggör även identifiering av kabelbrott. IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL tillhandahåller information från de intelligenta enheterna så att den kan bearbetas vidare för sammankopplad produktion och kan snart användas tillsammans med lösningar för förebyggande underhåll.

Fjärr-I/O-system för säkerhet och automation
Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 erbjuder flexibilitet, öppenhet och finkornighet och är den lönsamma lösningen om du vill expandera periferin. I/O-modulerna är universella och kan användas på samma sätt till de olika säkerhetsprotokollen. Den tredelade systemstrukturen gör att systemet PSS u2 är användarvänligt, både vid installation och vid service. Den optimerade hanteringen minskar antalet fel och hjälper användaren att spara tid.

Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du här

Med den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunicera med sensorer och ställdon via det internationellt standardiserade IO-gränssnittet.
Med den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunicera med sensorer och ställdon via det internationellt standardiserade IO-gränssnittet.

Med den nya IO-Link-mastermodulen PSS u2 ES 4 IOL kan fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 nu kommunicera med sensorer och ställdon via det internationellt standardiserade IO-gränssnittet.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: