Ostfildern, 20 okt. 2020

Pilz på SPS Connect 2020 – Fokus på säkra automationslösningar för en omfattande åtkomstkontroll – automatisera produktivare!

Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020), men även aspekter inom maskinsäkerhet (safety) och industrial security. Tyngdpunkten ligger på omfattande åtkomstkontroll med bibehållen produktivitet.

På mässan visar Pilz även upp nya produkter inom produktområdena säkerhetssensorer PSEN (Pilz sensorteknik), manövrering och övervakning samt produktområdet för de konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2. På SPS Connect presenterar företaget dessutom nyheter från dess portfölj inom driftteknik, PMC (Pilz Motion Control).

I fokus: Produktiva och prisvärda sensortekniklösningar
Skyddsgrindslösningar måste vara prisvärda och produktiva, även när det kommer till åtkomst. På området skyddsgrindssystem finns numera det mekaniska skyddsgrindssystemet PSENmech tillgängligt med låsning. PSENmech med låsningar håller skyddsgrinden stängd tills den farliga maskinrörelsen har stannat och förhindrar oavsiktlig återstart så länge som grinden är öppen. Systemet är en prisvärd baslösning för en säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar.
Dessutom utökas nu det modulära skyddsgrindssystemet: Nu finns en ny dörrgreppsmodul till den säkra skyddsgrindssensorn PSENmlock: PSENmlock dörrgreppsmodul kombinerar dörrgrepp med ett inbyggt manöverdon och nödöppning i en enda lösning, som dessutom monteras snabbt och är lätt att använda. På så sätt får operatören en modulär skyddsgrindslösning för säker låsning och stängning i ett. Dessutom erbjuder säkerhetslaserskannern PSENscan även säker övervakning av ytor i nya varianter som möjliggör en ännu bättre produktivitet. Med den 17-poliga varianten och ME-varianten (Master Encoder) av PSENscan får operatören tillgång till ytterligare digitala in- och utgångar.
Åtkomstbehörigheten kan hanteras snabbt och intuitivt: Medarbetare kan autentisera sig med egna RFID-nycklar via knappenheten PITgatebox med integrerad PITreader. På så sätt säkerställer du att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen. Tillsammans med det modulära skyddsgrindssystemet förenas safety- och security-aspekter för omfattande säkring med skyddsgrindar med åtkomstbehörighet på ett optimalt sätt. Knappenheten finns tillgänglig i tretton förkonfigurerade varianter, som kan användas som kombinationer av nödstoppsknappar, tryckknappar och brytare.

Bättre visualisering
Pilz erbjuder lösningar för professionell visualisering av maskiner och anläggningar som använder PMI (Pilz Machine Interface) som gränssnitt mellan människa och maskin. För ännu högre prestanda på området har PMI-produktutbudet nu utökats med panelerna PMIvisu v807 och PMIvisu v812. De kompletterar Pilz utbud inom visualiseringspaneler och kan kombineras med styrteknik från Pilz till en omfattande systemlösning, även för webbaserad visualisering. Den nya kraftfulla serien består av den robusta PMI v8-panelen och den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu.

Starkt stöd för ministyrningar
De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 får i det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator från version 10.13 nya element för smidig konfiguration av säkra användarprogram för PNOZmulti 2.
Bland annat även för skyddsgrindssensorn PSENmlock i det modulära skyddsgrindssystemet som har utökats med ett ytterligare element för konfigurering av signalsekvensering vid låsning och upplåsning. Dessutom erbjuder PNOZmulti 2 från och med ny ett L-Muting-element för muting av ljusridåtillämpningar.
Med dessa nya element kan operatören mer effektivt hantera många olika krav på övervakning av säkerhetsfunktioner.

Effektiv driftlösning!
Att spara plats och snabbt kunna sätta maskiner i drift är en utmaning även i drifttekniktillämpningar. Med de nya driftstyrningarna PMC SC6 och PMC SI6 utökar Pilz sin portfölj inom servoförstärkare för antingen enkel- eller fleraxeltillämpningar. De båda driftstyrningarna utmärker sig dessutom genom deras kompakta konstruktion: För sex axlar krävs endast en total bredd på 180 mm i kopplingsskåpet. För snabb idrifttagning parametreras motoruppgifterna snabbt och enkelt via den elektroniska motortypskylten. Driftstyrningen PMC SI6 passar därför för användning i stora anläggningar och maskiner från fyra axlar. Den kompakta fristående driftstyrningen PMC SC6 med integrerad effektförsörjning är däremot avsedd för kompakta anläggningar och maskiner.

Pilz på SPS Connect: Mer information finns på: www.pilz.com/de-DE/sps

Bra alternativ till analoga lösningar: Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020) (foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Bra alternativ till analoga lösningar: Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020) (foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Bra alternativ till analoga lösningar: Under mässparollen ”Be safe and secure with Pilz” visar Pilz upp säkra automationslösningar för smart och digital automation på den virtuella plattformen för den internationella fackmässan SPS – Smart Production Solution (24–26 november 2020) (foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: