Ostfildern, 25 feb. 2020

Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 med nya funktioner för Safety och Industrial Security/Pilz på Hannovermässan 2020 (hall 9, monter D 17) – Safe och Secure med system!

Vid val av driftsätt och hantering av åtkomstbehörigheter sköter den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 nu ännu fler uppgifter inom Industrial Security och Safety (maskinsäkerhet): Som systemlösning möjliggör PNOZmulti 2 tillsammans med avläsarenheten PITreader för systemet för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode en omfattande åtkomstkontroll samt ett funktionssäkert driftsättsval. Den är tillgänglig från och med version 10.12 av det tillhörande programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.

Systemlösningen består av ministyrning samt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet och ger produktionsprocesser som är lika säkra som effektiva och användarvänliga.

Hantera åtkomst ekonomiskt och säkert
Tillsammans med avläsarenheten PITreader för systemet för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode ger PNOZmulti 2 effektiv åtkomsthantering. En nyhet är anslutningen av upp till fyra avläsarenheter PITreader till basmodulen PNOZ m B1 i ministyrningen PNOZmulti 2. Nu kan alltså även sammanlänkade maskiner hanteras på ett säkert sätt. Detta utgör en ekonomisk lösning, eftersom kostnaden för maskinvara kan minimeras.
Möjligheterna för den här utökade systemlösningen sträcker sig från enkelt godkännande till autentisering av specifika maskinfunktioner eller komplexa hierarkiska behörighetsmatriser. Därmed kan åtkomstbehörigheter med högt manipulationsskydd konfigureras på ett användarvänligt sätt. Det underlättar manipulationshantering och användarna drar nytta av färre maskinstillestånd.

Inga svårigheter vid val av driftsätt
Med hjälp av funktionsblock tillsammans med PITreader kan ett säkert driftsättsval upp till PL d/SIL CL 2 enkelt konfigureras för maskiner och anläggningar. Nu finns det två bekväma tillämpningslösningar för ett säkert driftsättsval – antingen via knappar eller via pekskärm. För båda varianterna sker behörighet för val av driftsätt via avläsarenheten PITreader och RFID-nycklar som konfigurerats för det.

Alternativ 1: Plats- och maskinvarueffektiv
Driftsätt kan väljas med ett knapptryck på vanliga tryckknappar. Det nya flerknappselementet PIT oe4S från Pilz ger användarna mervärde: Det omfattar upp till fem driftsätt. Dessa kan väljas separat med hjälp av de fyra knapparna på flerknappselementet. Lösningen sparar plats, kan integreras i manöverfältet och gör att inga fler separata knappar behövs. För denna variant sker den säkerhetstekniska utvärderingen av driftsättet via PNOZmulti 2. Varianten är ett kostnadseffektivt alternativ överlag, eftersom det inte uppstår några ytterligare kostnader för visualiseringsmaskinvara.

Alternativ 2: För distribuerade anläggningar
Om användare behöver hålla uppsikt över hela anläggningen kan de även på ett säkert sätt välja driftsätt via operatörs- och visualiseringspanelerna PMIvisu från Pilz. Varianten med pekskärm är särskilt användbar när det gäller vitt förgrenade anläggningar med flera arbetsområden som ligger långt ifrån varandra.

Pilz ställer ut i hall 9, monter D17. Mer information hittar du här

Mer information om den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 hittar du här

Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz sköter inte bara uppgifter inom maskinsäkerhet (Safety), utan även inom åtkomstkontroll (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz sköter inte bara uppgifter inom maskinsäkerhet (Safety), utan även inom åtkomstkontroll (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz sköter inte bara uppgifter inom maskinsäkerhet (Safety), utan även inom åtkomstkontroll (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: