Ostfildern, 28 maj 2020

Svårt verksamhetsår 2019 för automationsföretaget Pilz – ”vi är såväl flexibla som stabila genom krisen”

Pilz-koncernen blickar tillbaka på det svåra verksamhetsåret 2019: Mot bakgrund av en svag världsekonomi och cyberattacken i höstas redovisar företaget en omsättning på 322,5 miljoner euro för 2019, vilket är en nedgång med 6,5 procent. Företaget kunde ändå bibehålla ett konstant antal medarbetare.

”2019 var ett tufft år för Pilz. Förutom inbromsningen i konjunkturen drabbades vi även av följderna av en cyberattack. Den minskade omsättningen kunde därför inte förhindras. Vi hanterar situationen under 2020 genom att arbeta flexibelt och hålla fast vid våra värderingar”, säger Susanne Kunschert, företagsledare för Pilz GmbH & Co.KG.

Trots minskad omsättning: konstant medarbetarantal
Under verksamhetsåret 2019 hade Pilz-koncernen en omsättning på 322,5 miljoner euro. Det är 6,5 % mindre än 2018, och innebär att företagets omsättning minskade för första gången sedan 2009. Antalet medarbetare i Pilz-koncernen steg dock något, med 1 procent: från 2 515 till 2 544 den 31 december 2019. Vid årets slut arbetade 1 128 personer vid vårt säte i Ostfildern (+ 6 medarbetare jämfört med året innan).
Att exportandelen steg i år igen till 74,3 % (+1,3 procentenhet) förtydligar att Pilz tillväxtmöjligheter framför allt finns i utlandet.

Kris som möjlighet
Den ekonomiska tillbakagången, cyberattacken och coronakrisen – familjeföretaget går för närvarande igenom en svår tid, men ser optimistiskt på framtiden. ”Cyberattacken drabbade oss plötsligt och återuppbyggnaden är fortfarande inte helt slutförd. Men attacken förde också något gott med sig: tack vare det vi lärde oss och våra nya digitala verktyg kan vi även hantera coronakrisen på ett bra sätt. Vi är krisbeprövade”, säger Kunschert. Pilz visar också sin flexibilitet genom tillverkningen av återanvändbara ansiktsskydd för att förhindra ytterligare spridning av coronapandemin. Pilz tillverkar ansiktsskyddet för eget behov sedan i april, och kan numera även leverera till kunder. Den sjunkande efterfrågan möter Pilz inte bara genom investeringsstopp, kostnadsbesparingar och reducerad arbetstid vid sätet i Ostfildern. Företaget är leverantör till företag inom systemrelevanta branscher. Pilz drar också nytta av övergången till digitalisering, t.ex. i sitt utbud inom kundutbildningar.
Pilz är försiktiga i sin prognos för 2020: ”Vi tror inte att det allmänna ekonomiska läget kommer att förbättras mycket under 2020. Mycket beror på hur ekonomin utvecklas under coronapandemin. Jag är ändå övertygad om att vi kommer klara den här tuffa tiden tillsammans”, betonar Susanne Kunschert.

Automationslösningar från Pilz skyddar maskiner och anläggningar: de garanterar att endast behörig personal får åtkomst och förhindrar manipulation utifrån. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Automationslösningar från Pilz skyddar maskiner och anläggningar: de garanterar att endast behörig personal får åtkomst och förhindrar manipulation utifrån. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Automationslösningar från Pilz skyddar maskiner och anläggningar: de garanterar att endast behörig personal får åtkomst och förhindrar manipulation utifrån. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: