Ostfildern, 23 maj 2019

Nytt i Pilz utbud: världens första säkra radarsystemlösning – säker även i de tuffaste miljöerna!

Trots den ekonomiska inbromsningen växer Pilz-koncernen: En nyhet i Pilz utbud är världens första säkra helhetslösning för skyddszonövervakning som baseras på radarteknik. Den består av det säkra radarsystemet LBK System från Inxpect S.p.A. och den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Med den här helhetslösningen kan du övervaka säkert och ekonomiskt även i mycket tuffa miljöer och extrema produktionsvillkor som damm vid träbearbetning och komplexa anläggningsstrukturer. Radarsystemlösningen ger hög produktivitet för maskinen eller anläggningen trots mycket tuffa miljöer.

Den säkra radarsystemlösningen utökar Pilz utbud inom området säker sensorteknik PSEN.

Systemlösning med radarsensor och styrning
Den säkra radarsystemlösningen omfattar beroende på tillämpningen upp till sex radarsensorer och en Control Unit. Dessutom används den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2, som hanterar säkerheten i lösningen. PNOZmulti ser till vid exempelvis fel och överträdelser i skyddsområdet eller skyddzoner att en säker och tillförlitlig reaktion på detta inleds. Den säkra radarsystemlösningen kan användas upp till SIL 2, PL d, kategori 2.
De säkerhetsinriktade funktioner som systemlösningen hanterar är bl.a. ”registreringsfunktionen”, dvs. att maskinen försätts i ett säkert läge vid en överträdelse av ett riskområde, och återstartspärren som förhindrar att maskinen automatiskt startar igen när personer fortfarande är riskområdet. Varje sensor kan täcka en maximal räckvidd på 4 m och ett smalt eller brett område på 50° horisontellt och 15° vertikalt respektive 110° horisontellt och 30° vertikalt.

Modulär för flexibla tillämpningar
Skyddszoner och system kan konfigureras modulärt för den säkra radarsystemlösningen: Många sensorer kan kombineras, och trots det kan varje sensor dessutom konfigureras enskilt. Beroende på egenskaperna hos området som ska övervakas kan antingen en bred eller en smal skyddszon ställas in. Sensorns faktiska skyddszon är beroende av vilken höjd som sensorn installeras på, vilken lutning (horisontell/vertikal) sensorn har och varningszonens konfiguration. Dessutom kan systemlösningen själv utifrån antalet och placeringen av sensorerna bilda olika skyddsområdeszoner, t.ex. en cirkel.

Många olika typer av applikationer
Radarsystemet är modulärt utformat, och 1–6 sensorer kan konfigureras. Genom integrerad muting kan sensorerna – som kan delas in i upp till tre grupper – inaktiveras tillfälligt.
Valet och konfigurationen av sensorerna görs med Inxpects kostnadsfria Safety-programvaruverktyg. Som tillval kan en ytterligare varningszon konfigureras här. Det sparar tid och maskinen kan tas i drift snabbare.

Tål damm och smuts
Eftersom systemlösningen baseras på säker radarteknik är den inte känslig mot yttre faktorer som damm, regn, ljus, flygande gnistor och vibrationer. Det innebär att den säkra radarsystemlösningen kan användas överallt där optoelektroniska sensorer/teknik inte kan garantera tillgängligheten. Som komplettering till säker övervakning av zoner med laserskannern PSENscan eller ljusridån PSENopt ger världens första säkra radarsystemlösning produktivitet även i tuffa miljöer – t.ex. för tillämpningar utomhus, i tung industri och vid träbearbetning.

Lösningen passar bra i tung industri där smuts, damm, spån och svetsgnistor, bländande ljus samt vibrationer förekommer. Till exempel i stålbearbetning, gjuterier eller träbearbetning. I tillämpningar utomhus säkrar radarsystemlösningen kranar och industritruckanläggningar för t.ex. spannmål, även vid dimma, snö och måttligt regn.

Mer information hittar du här

Världens första säkra radarsystemlösning utökar området för den säkra sensortekniken PSEN från Pilz.
Världens första säkra radarsystemlösning utökar området för den säkra sensortekniken PSEN från Pilz.

Världens första säkra radarsystemlösning utökar området för den säkra sensortekniken PSEN från Pilz.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: