Sverige | svenska

Ostfildern, 23 maj 2019

Pilz år 2018 med en mindre ökning av omsättningen och fler medarbetare – ”tillväxt under tuffa förutsättningar”

Trots den ekonomiska inbromsningen växer Pilz-koncernen: Under verksamhetsåret 2018 hade automationsföretaget en omsättning på 345 miljoner euro (+2,1 %). Antalet anställda steg för första gången till över 2 500.

”Den ekonomiska inbromsningen och den osäkra världsekonomin bidrog till att vår omsättning 2018 blev lägre än förväntat. Totalt sett är vi nöjda med utvecklingen för vårt företag. Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling och i att utöka våra produktionskapacitet. Vi står alltså väl rustade för marknadens krav i framtiden,” förklarar Susanne Kunschert, ledande delägare i Pilz GmbH & Co.KG.

Mindre ökning av omsättningen
Under verksamhetsåret 2018 ökade Pilz-koncernen sin omsättning till 345 miljoner euro. Därmed ökade omsättningen med 2,1 % jämfört med det föregående året. För första gången har familjeföretaget nu mer än 2 500 medarbetare: Vid verksamhetsårets slut, 2018-12-31, hade Pilz 2 515 medarbetare i 42 dotterbolag världen över. Det motsvarar en ökning av antalet medarbetare på 7 procent jämfört med året innan. Vid årets slut arbetade 1 122 personer på huvudanläggningen i Ostfildern. Det är 55 personer fler än vid samma tid förra året.

Starkare internationell ställning
Pilz fortsätter att växa som internationell leverantör av lösningar för säker automation: Företaget stärkte till exempel sitt utbud på den växande marknaden i Sydostasien genom att grunda egna dotterbolag i Thailand och Malaysia. Ett tydligt tecken på vårt internationella arbete är att exportandelen steg till 73 % jämfört med 2017 (+1,1 procentenheter).

Tillväxtmarknaden Järnväg 4.0
Maskinkonstruktion och tillverkningsföretag är som tidigare automationsföretagets viktigaste försäljningsmarknader. Lösningarna från Pilz används dessutom inom många andra branscher, t.ex. järnvägsteknik. Pilz är med och utformar digitaliseringen i företag och bidrar med industribeprövad automationsteknik, även för järnvägstrafik. För de särskilda kraven i branscher som järnvägsteknik kommer Pilz att samla sin expertis i Competence Center. Där utvecklar experterna branschspecifika lösningspaket som sedan implementeras på plats av Pilz dotterbolag.

Fortsatt fokus på innovation
Företaget fortsätter utmärka sig genom sin innovationskraft: Sedan många år investerar Pilz 20 % av sin omsättning i forskning och utveckling, så även 2018: ”Innovationskraften genomsyrar vårt företags DNA”, säger Kunschert.

Pilz är optimistiska inför 2019: ”Naturligtvis kan vi inte bortse från det minskade antal uppdragen inom maskinkonstruktion och de svåra internationella ramvillkoren. Genom våra innovativa produkter, utmärkta tjänster och intensiv kundsupport på plats kommer vi att hålla kursen även 2019”, säger Susanne Kunschert om framtiden.

Pilz levererar lösningar för automation: Inom området servicerobotik utvecklar företaget exempelvis programvara för styrning av robotar.
Pilz levererar lösningar för automation: Inom området servicerobotik utvecklar företaget exempelvis programvara för styrning av robotar.

Pilz levererar lösningar för automation: Inom området servicerobotik utvecklar företaget exempelvis programvara för styrning av robotar.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: