Ostfildern, 14 jan. 2021

Digital affärsmodell för automationskomponenter som ytterligare milstolpe på vägen till Industri 4.0 – säkerhet i seriestorlek 1

Industri 4.0 omfattar mycket mer än att optimera befintliga processer: För sin senaste modulära säkerhetsbrytare myPNOZ har Pilz utvecklat ett genomgående digitalt koncept – från beställning till idrifttagning. En milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Med myPNOZ kan Pilz erbjuda säkra lösningar som byggs individuellt efter kundspecifika krav i seriestorlek 1.

Med säkerhetsbrytare på maskiner övervakas funktioner som nödstopp eller tvåhandsdon säkert på pressar. Den nya säkerhetsbrytaren myPNOZ från automationsföretaget Pilz, som lanserade världens första säkerhetsbrytare på marknaden 1987, erbjuder med olika enhetsklasser och moduler miljontals möjligheter att bygga upp enheter och konfigurera dem.
För att överhuvudtaget kunna erbjuda en sådan skräddarsydd säkerhet har Pilz skapat en helt digital bas för sin nyaste produkt. Målet är att skapa en individuell automationsprodukt gemensamt med kunden.

Otaliga möjligheter, en produkt
I det första steget registrerar operatören sina krav webbaserat med hjälp av det tillhörande onlineverktyget myPNOZ Creator. I myPNOZ Creator ställer operatören, dvs. kunden, samman den helhetslösning som uppfyller behoven utifrån ett stort antal möjligheter. Operatören får en skräddarsydd produkt: Via kontaktsekvenser är logiken för säkerhetsfunktionernas sammankoppling redan definierad, det krävs inga programvarukunskaper. myPNOZ levereras redo att installeras. Produkten kännetecknas av en smidig konfigurations- och monteringsprocess.
Tack vare det konsekvent automatiserade arbetsflödet överförs specifikationerna och all annan information utan avbrott från beställningen via produktionen till leveransen. Även här jobbar Pilz decentraliserat: produkten tillverkas antingen klassiskt i fabrikerna eller vid behov direkt i leveranslagren av halvfabrikat, färdigkonfigurerade och sluttestade. Kunden får snabbt ”sin” myPNOZ som är redo att tas i drift. Det enda som krävs för monteringen i kopplingsskåpet är en skruvmejsel.

En ny syn på reducerad komplexitet
”För vår myPNOZ utvecklade vi inte bara en ny relämaskinvara. Själva användningen av en Pilz-produkt är också helt ny, både hos kunden och hos oss. Det innebär inte att vi återuppfunnit den säkra automationen, utan att vi utformar den på ett annat sätt för att göra processen smidigare för kunderna“, förklarar Thomas Pilz, företagsledare i Pilz GmbH & Co.KG.
”För operatörer innebär myPNOZ en helt ny kundupplevelse i fråga om urval, beställning och installation av industrikomponenter. Med hjälp av verktyget underlättas urvalet och beställningarna, och felkällor kan undvikas. Det är särskilt viktigt för säkerhetsbrytare som ju skyddar människor och maskiner,” berättar Thomas Pilz om fördelarna för kunderna.
”Med hjälp av myPNOZ Creator och sammankopplingen av alla produktionsprocesser, till exempel genom användning av särskilda monteringsbord, kan vi behärska den komplexitet som en sådan individualiserad produkt innebär,” sammanfattar Thomas Pilz.

Samspel mellan automation, IT och kontorsteknik (OT)
Grunden för tillverkning av enskilda produkter med stor variantmångfald, som med myPNOZ, är sammankopplingen av automation, kontorsteknik (OT, Office Technology) och IT. ”Det intressanta är: Produktutvecklarna är inte ensamt ansvariga för digitala affärsmodeller, utan IT-avdelningen har en avgörande roll. Varje gång man arbetar med Industri 4.0 i företag måste man alltid ta hänsyn till IT-infrastrukturen från början,” betonar Thomas Pilz.

Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)
Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Med den innovativa säkerhetsbrytaren myPNOZ har Pilz nått en milstolpe inom digitaliseringen av industrin: Pilz kan erbjuda säkra individuella lösningar som kunderna får enligt ”sina” specifika krav i seriestorlek 1. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: