Sverige | svenska

Ostfildern, 2 okt. 2018

Den nya energilagraren PMCenergy SD använder bromsenergi – bromsa och spara!

Pilz utökar sitt utbud inom energieffektiv driftteknik: Den nya energilagraren PMCenergy SD sparar upp till 60 % energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5. Energi från inbromsningen fångas upp, mellanlagras och används igen – utan att påverka elnätet.

Ytterligare fördelar förutom energibesparingarna: Den låga värmeutvecklingen (bromsenergin avges inte längre som värme) ger maskinerna längre livstid, och eftersom kylenheterna blir mindre sparar PMCenergy SD dessutom kostnader och plats i kopplingsskåpet.

Energilagraren PMCenergy SD registrerar själv höjden på arbetsspänningen i mellankretsen för servoförstärkaren. PMCenergy SD tar upp energin som överstiger spänningen i mellankretsen i kondensatorer. Om nivån underskrids lagrar matar PMCenergy SD in energin igen i accelerationsprocesser och sparar på så sätt energi.

Mellankretsarna kan enkelt anslutas till varandra så att endast en energilagrare per axelgrupp behövs. Därmed är det en ekonomisk lösning för energihantering för användare med stora maskiner och anläggningar med många axlar.

Lagrar utan störningar
Energilagraren tar upp bromsenergin, men matar inte ut den i elnätet. Eftersom energilagraren inte har någon direktkontakt med elnätet på ingångssidan, påverkas det inte, och servoförstärkarens inverkan på nätet minimeras också.

Med olika moduler med effekter på mellan 1 600 Ws och 3 200 Ws kan lagringsvolymen enkelt utökas efter behov. Energilagraren PMCenergy SD kan användas med olika servoförstärkare, PMCprotego D och PMCtendo DD5.

Mer information om driftteknik från Pilz hittar du här.

De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5! Den befintliga bromsenergin fångas upp, mellanlagras och ställs till förfogande – utan att påverka elnätet.
De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5! Den befintliga bromsenergin fångas upp, mellanlagras och ställs till förfogande – utan att påverka elnätet.

De nya energilagrarna PMCenergy SD sparar energi tillsammans med servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5! Den befintliga bromsenergin fångas upp, mellanlagras och ställs till förfogande – utan att påverka elnätet.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: