Sverige | svenska

Ostfildern, 12 apr. 2018

Pilz utökar sitt utbud med moduler för servicerobotteknik inom industrin – Pilz Service Robotik Module – öppen för serviceuppgifter inom industrin

Automationsföretaget Pilz utökar sitt utbud med det nya produktområdet servicerobotteknik: Pilz Service Robotik Module omfattar till en början manipulatorn, en styrmodul och en manövermodul. Viktiga egenskaper är öppenhet, t.ex. tack vare det öppna programvaruramverket ROS, användarvänlig manövrering och snabb idrifttagning enligt Plug and Play-principen. På så sätt kan användaren sätta ihop individuella tillämpningar för servicerobotteknik.

Manipulatorn, styrmodulen och manövermodulen bildar tillsammans ett DGUV-certifierat paket enligt SS-EN ISO 10218-1 ”Robotar och robotutrustning – Säkerhetskrav för industrirobotar” och innehåller alla förutsättningar för installation av säkra robottillämpningar. Det underlättar vägen till den obligatoriska CE-märkningen. Till användningsområdena hör till exempel Pick&Place-tillämpningar samt modulära och delvis automatiserade ”smårobotceller”.

Modulär verktygslåda för servicerobotteknik
Manipulatorn PSIR är en robotarm som Pilz har utvecklat med en bärlastkapacitet på 6 kg. Tack vare 6 axlar, en vikt på 20 kg och strömförsörjning med 24 VDC passar den för mobila tillämpningar, t.ex. i kombination med ett förarlöst transportsystem (FTS).

Säkerhet vid rörelse
I styrmodulen PRCM övertar Pilz drift- och styrteknik robotens rörelse- och säkerhetsstyrning. Användaren kan ansluta och använda modulen genast tack vare Plug and Play-principen. Styrmodulen har stöd för öppna kommunikationsprotokoll inom industrin som CANopen, Ethercat och Profibus. Pilz RCM kan programmeras med PLC-språken enligt IEC 61131-3 och ramverket ROS (Robot Operating System) med öppen källkod, och erbjuder därför stor öppenhet för utökade funktioner.

ROS-ramverkets programvarumodul för robotstyrningen är tidigare känd från forskningsområdet och har vidareutvecklats av Pilz. Programvaran har funktioner för sensorbearbetning, utvärdering, planering och styrning av robotar. Målet är att kunna använda ROS för industriella tillämpningar.

Tydlig översikt
Manövermodulen PRTM har ett grafiskt användargränssnitt för robotmanövreringen tack vare Pilz manöver- och visualiseringsprogramvara. På panelen finns funktioner för driftsättsval, nödstopp och diagnos. Den möjliggör enkel inriktning och inlärning av robotarmen med hjälp av en pekskärm.

Helhetslösningar för säkra robottillämpningar
”Pilz är ett teknikföretag som erbjuder helhetslösningar för säker robotteknik,” förklarar Susanne Kunschert, delägare i Pilz GmbH & Co.KG. ”Som systemleverantör av servicerobotteknik kan Pilz stödja användare vid installationen av individuella robottillämpningar – inklusive den sensorteknik och de tjänster som krävs för CE-märkning”, fortsätter hon.

På mässan Automatica 2018 (19–22 juni 2018) i München presenterar Pilz sin Service Robotik Module för första gången. Pilz ställer ut i hall B4, monter 500.

Med Pilz Service Robotik Module erbjuder Pilz en verktygslåda för olika tillämpningar av servicerobotar inom industrin.
Med Pilz Service Robotik Module erbjuder Pilz en verktygslåda för olika tillämpningar av servicerobotar inom industrin.

Med Pilz Service Robotik Module erbjuder Pilz en verktygslåda för olika tillämpningar av servicerobotar inom industrin.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: