Sverige | svenska

Ostfildern, 12 apr. 2018

Pilz växer både vad gäller omsättning och antal medarbetare – nyheter i utbudet: Moduler för serviceinriktad robotteknik – ”Tacksam för ett framgångrikt 2017”

Företagskoncernen Pilz GmbH & Co. KG fortsätter att växa: Under verksamhetsåret 2017 ökade automationsföretaget sin omsättning till 338 miljoner euro och antalet medarbetare till drygt 2 300. Efterfrågan har framför allt ökat på den asiatiska marknaden. Under 2018 kommer familjeföretaget att växa ytterligare och lanserar ett nytt, modulärt utbud för serviceinriktad robotteknik.

”Jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2017 med stor tacksamhet. Vi har överträffat våra ekonomiska mål, vi kunde öka antalet medarbetare och har investerat i framtiden i form av utbyggnaden av forsknings- och utvecklingsaktiviteter vid huvudanläggningen i Ostfildern och nya lokaler för programvaruutvecklingscentret i Cork”, förklarar Susanne Kunschert, delägare av Pilz GmbH & Co.KG.

Större omsättning och större arbetsstyrka
Pilz hade en omsättning på 338 miljoner euro 2017. Det motsvarar en ökning på 10,6 procent jämfört med året innan. Vid verksamhetsårets slut, 2017-12-31, hade Pilz 2 346 medarbetare i 40 dotterbolag världen över. Pilz skapade 174 nya arbetstillfällen globalt under 2017. Det innebär en tillväxt på 8 procent jämfört med verksamhetsåret 2016. Vid årets slut arbetade 1 067 personer på huvudanläggningen i Ostfildern (+42 medarbetare jämfört med året innan).

Ytterligare ökning av exportandelen
Exportandelen ökade till 71,9 procent (+ 0,7 procentenheter jämfört med 2016) och är ett bevis på vår starka internationella ställning bland leverantörer av automationslösningar. Det goda resultatet beror framför allt på en stark efterfrågan på Pilz produkter och tjänster på den asiatiska marknaden. Asien var 2017 med över 30 procent den starkast växande regionen för Pilz och uppvisar en stor potential inför framtiden.

Robotteknik fortsätter att växa
Vad gäller produktområdena växte Pilz inom de traditionella segmenten som till exempel säkerhetsreläer. Särskilt glädjande är den fortsatta tillväxten inom sensorteknik och tjänster.

Under 2018 utökar Pilz sitt utbud inom robotteknik: Pilz kommer att erbjuda nya moduler för servicerobotteknik inom industrin. Utbudet består till en början av en mobil manövermodul, en styrmodul och en manipuleringsmodul, det vill säga en egenutvecklad robotarm. Pilz erbjuder på så sätt Pick & Place-tillämpningar och modulära, delvis automatiserade ”smårobotceller”. Företaget kommer att presentera Pilz Service Robotik Module i juni på fackmässan Automatica. ”Vi utvecklas till ett teknikföretag som erbjuder kompletta lösningar för säker robotteknik”, säger Susanne Kunschert.

Innovationer i centrum
Familjeföretaget behöll sin innovativa karaktär även under 2017: Återigen investerade Pilz runt 20 procent av sin omsättning i forskning och utveckling. Företaget skaffar sig de bästa möjliga förutsättningarna för ytterligare innovationer med ombyggnationen av den tidigare produktionsanläggningen i Ostfildern och ett modernt FoU-centrum och utbyggnad av programvaruutveckling i Cork på Irland. Pilz investerar runt 7 miljoner euro i vardera anläggning.

Under 2018 vill Pilz fortsätta framgångarna från 2017: ”Vi vill fortsätta att växa. Verksamhetsåret 2018 har börjat bra. Om vi ser till den aktuella orderingången ligger vi i fas”, avslutar Susanne Kunschert.

Automationsföretaget Pilz vill utveckla sitt kompletta utbud för säker robotteknik ytterligare: Företaget lanserar nya moduler för servicerobotteknik på marknaden under 2018, bland annat en egenutvecklad robotarm.
Automationsföretaget Pilz vill utveckla sitt kompletta utbud för säker robotteknik ytterligare: Företaget lanserar nya moduler för servicerobotteknik på marknaden under 2018, bland annat en egenutvecklad robotarm.

Automationsföretaget Pilz vill utveckla sitt kompletta utbud för säker robotteknik ytterligare: Företaget lanserar nya moduler för servicerobotteknik på marknaden under 2018, bland annat en egenutvecklad robotarm.

Pilz investerar i utveckling av programvarulösningar. Vid anläggningen i Cork på Irland utökar automationsföretaget sitt utvecklingscentrum för programvara med nya lokaler. Där skapas programvarulösningar för styrning och visualisering av maskiner.

Pilz investerar i utveckling av programvarulösningar. Vid anläggningen i Cork på Irland utökar automationsföretaget sitt utvecklingscentrum för programvara med nya lokaler. Där skapas programvarulösningar för styrning och visualisering av maskiner.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: