Sverige | svenska

Ostfildern, 20 mars 2017

Varvtalsvakten PNOZ s30 från Pilz med ny analog utgång – säkra varvtal utan krångel

Varvtalsvakten PNOZ s30 i produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma har från och med version 3.0 en konfigurerbar analog utgång som underlättar diagnosen. PNOZ s 30 från Pilz övervakar säkert stillestånd, varvtal, varvtalsområde, rotationsriktning och axelbrott upp till den högsta säkerhetskategorin PL e/SIL CL 3.

Säkert arbete med öppen skyddsgrind, kortare monteringstider och snabbare åtkomst till maskinen efter påbörjat stillestånd är viktiga fördelar för användare av PNOZ s30. PNOZ s30 passar alla vanliga drift- och motoråterkopplingssystem och beröringsfria givare.

Koppla säkert – tillverka produktivt
Den nya analoga utgången överför det säkert mätta varvtalet som proportionell 0–20 mA- eller 4–20 mA-signal till PLC-styrningen, där varvtalet kan användas direkt för att övervaka processen. Det säkert övervakade varvtalet kan visas och följas upp direkt på manöver- och övervakningsenheter, t.ex. operatörspanelerna PMI (Pilz Machine Interface) från Pilz. PNOZ s30 visar även om fastställda varningströskelvärden underskrids eller överskrids med hjälp av en säker utgångssignal. Så slipper man onödiga avstängningar och kan höja produktiviteten.

Idrifttagning: Logiskt snabbare
Upp till tre säkerhetsfunktioner som exempelvis ”Säkert driftstopp” eller ”Säker hastighetsövervakning” kan kopplas ihop logiskt med OCH och ELLER och även kombineras med OCH/ELLER. Det minskar potentiella kabeldragningsfel och möjliggör snabbare drifttagning.

Kontroll även på ”slow turns”
Varvtalsvaktens axelbrottsövervakning ingriper dessutom redan vid en frekvens på 10 mHz jämfört med 70 mHz tidigare. Därför kan inte bara normala hastigheter övervakas utan även varvtalstillämpningar som går extremt långsamt.

Få snurr på konfigurationen
PNOZ s30 manövreras enkelt med en vridknapp (”push and turn”). I kombination med den belysta displayen hjälper detta användaren att spara tid vid idrifttagningen och modulbyten. Dessutom visar displayen de inställda värdena och parametrarna samt det aktuella varvtalet.
När ett fastställt varningströskelvärde nås förvarnar varvtalsvakten.

Allomfattande rörelseövervakning
Pilz har ett brett utbud inriktat på varvtalsövervakning: Varvtalsvakten PNOZ s30 är en fristående produkt för varvtalsövervakningen. När fler säkerhetsfunktioner i applikationen ska övervakas kan du använda Motion Monitoring-modulerna till de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. Om det krävs korta reaktionstider, utökade säkerhetsfunktioner som t.ex. säkra bromsfunktioner på vertikalaxlarna erbjuder Pilz den särskilda säkerhetslösningen PMC som integreras i drivningen. För varvtalsövervakning i sammankopplade maskiner används automationssystemet PSS 4000 för säkerhet och automation.

Mer information om produkten finns på www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz ställer ut i hall 9, monter D 17. Mer information på: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Från och med version 3.0 har varvtalsvakten PNOZ s30 i produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma från Pilz en ny analog utgång för smidigare diagnoser.

Från och med version 3.0 har varvtalsvakten PNOZ s30 i produktgruppen med säkerhetsreläerna PNOZsigma från Pilz en ny analog utgång för smidigare diagnoser.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: