Sverige | svenska

Ostfildern, 3 aug. 2016

Pilz på WindEnergy Hamburg (27–30 september 2016), hall B6, monter B6.342 – säker och enkel automation i vindkraftverk

På WindEnergy Hamburg visar Pilz upp automationslösningar som kan användas för att övervaka säkerhetsfunktioner och driftsätt i vindkraftverk. Fokus för Pilz deltagande på mässan ligger på säker varvtalsövervakning som gör att vindkraftsanläggningar kan drivas effektivt enligt gällande standarder. Bland nyheterna som presenteras finns en I/O-modul för säker varvtalsövervakning i automationssystemet PSS 4000. I Hamburg informerar Pilz även om sitt utbud av tjänster på vägen mot CE-märkning.

Varvtalsövervakning som uppfyller standarderna
Pilz har ett komplett utbud av produkter som är beprövade i vindkraftverk världen över. Med dem kan anläggningarnas status ständigt övervakas och styras och de säkerhetstekniska föreskrifterna följas. Varvtalsvakten PNOZs30, de konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000 övervakar stillestånd, (för höga) varvtal, position, axelbrott, varvtalsområde och rotationsriktning enligt EN ISO 13849-1 upp till Performance Level (PL) e.

Säker behandling av analoga värden
Med automationssystemet PSS 4000 från Pilz kan alla relevanta funktioner för säkerheten i vindkraftverk kontrolleras och styras. Eftersom PSS 4000 behandlar analoga värden på ett säkert sätt går det inte bara att reglera varvtalet utan även att beräkna värden som accelerationen vid plötsliga vindbyar och anpassa anläggningen därefter. En nyhet är I/O-modulen för säker varvtalsövervakning för automationssystemet PSS 4000. Med en enda varvtalsgivare kan modulen övervaka säker hastighet, rörelseriktning och stoppfunktioner upp till PL e. Operatörer kan dra nytta av högre produktivitet tack vare kortare stilleståndstider samt enklare underhåll och reparationer av vindkraftverk.

Stöd på vägen mot CE-märkning
På mässan presenterar Pilz även sitt omfattande utbud av vindkraftstjänster – allt från rådgivning kring internationella standarder och branschstandarder till riskbedömning, validering av säkerhetsfunktioner och teknisk support på vägen mot CE-märkning. Automationsföretaget informerar om hur befintliga risker kan minimeras med hjälp av individuellt anpassade tjänster. Dessutom kan de erforderliga säkerhetskraven uppfyllas på ett sådant sätt att fel- och störningskällor kan identifieras tidigt. Det minimerar kostsamma stilleståndstider och ökar anläggningens livslängd.

Pilz ställer ut på WindEnergy Hamburg 2016 i hall B6, monter B6.342.

Mer information finns på: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz erbjuder beprövade, tillförlitliga komponenter och lösningar för vindkraft. Operatörer får säkerhetssystem som är enkla att integrera, möjlighet att utföra fjärrdiagnoser och fjärrunderhåll samt robusta produktvarianter.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen.  Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: