Sverige | svenska

Ostfildern, 1 okt. 2015

Med fokus på värderingar för framgång – värderingar skapar framtiden

År 2015 är särskilt tänkvärt för Pilz: - Den första produktionsanläggningen utanför Europa öppnades i kinesiska Jintan. - Det nybyggda produktions- och logistikcentret Peter Pilz och utbyggnaden till Pilz Campus. - Ny logotyp som visuellt framhäver positioneringen som leverantör av kompletta lösningar för säkerhet och automation. - Pilz lanserar den egna webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu på marknaden. - Antalet anställda stiger i år för första gången till över 2 000. Allt pekar mot ökad tillväxt för Pilz. Grunden till detta är värderingar och grundläggande övertygelser.

Precis som det privata livet tillsammans präglas av gemensamma regler och beteenden, baseras också samarbetet i företaget på en traditionell värdegrund. Hos Pilz har denna sitt ursprung i de kristna värderingarna. Till dessa värden hör ömsesidig aktning och respektfullt beteende, liksom ärlighet och öppenhet, lojalitet och tillförlitlighet samt hjälpsamhet och flit. Tanken om företagsamma, ansvarsfullt tänkande och agerande anställda ligger i förgrunden. Som familjeföretag definierar Pilz sig genom sina anställda. Beteendet på marknaden och mot kunderna präglas av förtroende, tillförlitlighet och mod.

Förtroende är ett ansvar
Sedan många år innebär produkter och lösningar från Pilz att människor kan vara säkra och inte skadas vid farliga rörelser och händelser som kan uppstå i fabrikslokaler, som t.ex. i pressar eller CNC-maskiner, och även i offentliga miljöer som t.ex. linbanor, nöjesfält, teatrar, järnvägsteknik eller i stora byggnader. Förutsättningen här är förtroendet för Pilz teknik och det är ett stort ansvar.

Mod för innovation
Pilz erbjuder kompletta automationslösningar med kärnkompetensen säkerhet – från sensortekniken och styrningen till ställdonstekniken. Från och med i år utökas därför utbudet med en skräddarsydd visualisering.

Med den webbaserade visualiseringslösningen PASvisu får användaren komplett överblick över hela automationen. Användningen av denna webbaserade programvarulösning innebär nya möjligheter inom maskinanvändning, övervakning, analys och underhåll. Det som är avgörande för visualiseringslösningens resultat är att den integreras i en anläggnings styrningskoncept. Denna filosofi har väglett oss sedan PASvisu började utvecklas 2012: Användare av Pilz styrningslösningar kan vid visualiseringsuppgifter få tillgång till all data från maskinstyrningen och på så vis använda, diagnostisera och övervaka anläggningar.

Som alla Pilz kärnprodukter har också PASvisu utvecklats helt internt: med ett utvecklings- och ingenjörsteam från Ostfildern och programutvecklingscentret i Cork på Irland. Sådana kostsamma egna utvecklingsarbeten kräver, förutom kompetens och motsvarande resurser, först och främst mod. Mod eftersom det trots all planering och alla prognoser inte finns någon garanti eller säkerhet för att arbetet ska lyckas. En ny produkt är bara en innovation när marknaden accepterar den. Enbart teknologiskt ledarskap räcker inte till för att göra ett företag framgångsrikt. Teknik- och innovationsglädjen hos Pilz ger detta mod vingar att bli innovation.

Industri 4.0 kräver tillförlitlighet
Under de senaste decennierna har Pilz genom att utveckla nya produkter, omsätta applikationer och aktivt samarbete med standardiseringsorgan byggt upp stor erfarenhet, som hjälper till att bemästra framtidens krav, kraven för Industri 4.0.

Utvecklingen sker stegvis. Den som minns sammansmältningen av mekanik och elektronik vet att det inte skedde smidigt och utan ömsesidiga förbehåll. På samma sätt kommer Industri 4.0 att gå till. Att den tilltagande sammankopplingen och införandet av internet i fabrikslokalerna är en mödosam process visar de aktuella diskussionerna om nödvändiga standarder.

Pilz har sedan 80- och 90-talet i hög grad präglat standardiseringen inom området maskinsäkerhet och har, vilket bekräftas av oberoende parter, skrivit industriell historia.

Industri 4.0 skapar vi tillsammans
Med förtroende, tillförlitlighet och mod kommer Pilz också att utforma framtiden och Industri 4.0. Genom samarbetet med den tyska förbundsregeringens forskningsunion har det vårt företag medverkat till Industri 4.0 från början. Där, i den centrala forskningspolitiska rådgivningskommittén som ledaren och delägaren Susanne Kunschert valdes in i 2010, föddes framtidsprojektet Industri 4.0. Pilz har med framgång drivit frågan om att säkerhet som framgångskritisk faktor ska förankras i riktlinjerna för Industri 4.0. Idag och i framtiden arbetar vi i kommittéer som Allianz Industrie 4.0 i delstaten Baden-Württemberg och forskningsplattformen SmartFactory KL för att skapa gemensamma, genomförbara standarder – alltid med fokus på ”safety” och ”security”.

Pilz känner till den process som krävs för att ta fram sådana standarder: Företaget deltog i och präglade arbetet med maskinsäkerhet från början och har fortsatt med det detta under de följande årtiondena. Idag kan användare och maskinkonstruktörer förlita sig på etablerade standarder och riktlinjer. Det är Pilz stolta över. Detta är nämligen ovärderligt i vårt moderna industrisamhälle.  

Standardiseringsprocessen är också nödvändig för ”security”. Industri 4.0 kräver tillförlitliga standarder för ”security”, annars går lösningarna inte att genomföra. Som ambassadör för säkerhet ser Pilz en viktig uppgift i detta under de kommande åren, som ska bemästras tillsammans.

Ge rum för värderingar
Automationsmarknaden är mycket levande och kräver att företag som Pilz ständigt vidareutvecklas. För att gemensamma värderingar som förtroende, tillförlitlighet och mod och en motsvarande ledarkultur ska kunna utvecklas och leva, behövs denna frihet – både i tanken och i verkligheten.

Denna frihet har Pilz också skapat i och med det nya produktions- och logistikcentret Peter Pilz. Föresatsen var att resa en byggnad som uppfyller dagens och framtidens krav på teknik och miljö. Pilz vill skapa ett bra klimat, både avseende miljöskydd, förhållandet till grannarna i närliggande bostadsområden och i industriområdet och inom Pilz. I det nya produktions- och logistikcentret ska människor må bra, både anställda och gäster.

Byggnaden är endast en konstruktion. Det är människorna som fyller byggnaden med liv och ger den mening. Dessa tankar har inte bara lett till det nya produktions- och logistikcentret utan även till att Pilz Campus har skapats. Produktion och produktionsnära avdelningar under ett tak, alla andra avdelningar på ett område: Flytten av tillverkningen, varuingång, leverans och lager till den nya byggnaden förstorar och förbättrar samtidigt arbetsmiljön för de andra avdelningarna, framför allt utvecklingsavdelningen som nu får plats för sina laboratorier och kontor i den gamla tillverkningsavdelningen.

Campus med korta vägar
Denna närhet och kvalitet som uppstår i samarbetet på campus med korta vägar kan knappast mätas. Alla avdelningar får ständigt återkoppling på sitt arbete och en ömsesidig förståelse för andras arbete uppstår. Genomskådligheten ökar. Gränssnittsproblem mellan enskilda grupper reduceras. Vägarna blir alltså inte bara fysiskt kortare, utan även närheten till förståelse ökar. Vi har helt enkelt skapat villkor här som är bra. Pilz ger på så sätt sina anställda utrymme att, med hjälp av företagets värderingar, klara av arbetet tillsammans på bästa sätt.

Att detta fokus på värderingar är kostnadseffektivt visar den ekonomiska utvecklingen för vårt företag: De första tre kvartalen nådde Pilz sina omsättningsmål i sin helhet, så företaget räknar med en lika bra tillväxt 2015 som 2014. Antalet anställda på Pilz växer också och i år blir det för första gången över 2 000 anställda. Värderingar skapar framtiden!
 

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, styrelseordförande för Pilz GmbH & Co. KG
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: