Suomi | suomi

Ostfildern, 14.2.2019

Kulkuoikeuksien hallinta ja käyttötavanvalinta modulaarisena - Safetyn ja Securityn yhdistelmä

PITmode fusion on modulaarinen käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmä. Modulaarinen järjestelmä tarjoaa enemmän joustavuutta käyttötavan valintaan ja koneiden ja laitosten kulkuoikeuksien hallintaan. PITmode fusion mahdollistaa näin tehokkaan käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeushallinnan, joka kattaa samalla Safety- ja Security-tehtävät.

Pilzin uusi PITmode fusion koostuu PITreader-lukuyksiköstä, joka on varustettu RFID-teknologialla ja integroidulla verkkopalvelimella sekä Safe Evaluation Unit (SEU) analysointiyksiköstä. Modulaarisen rakenteensa ansiosta PITmode fusion voidaan integroida yksilöllisesti olemassa oleviin käyttöpaneeleihin. Tämä mahdollistaa olemassa olevien painikkeiden hyödyntämisen, mikä helpottaa käyttöä. PITmode-laitteita voidaan käyttää koneissa ja laitteistoissa, joissa käytetään erilaisia ohjaus- ja käyttötapoja.

Pääsy vain kulkuoikeudella!
Valtuutetut työntekijät saavat yksilöllisiin tehtäviinsä sovitetut kulkuoikeudet koodatulle RFID-transponderiavaimelle ohjelmoituna. Enintään viisi turvallista käyttötapaa voidaan määrittää, esim. automaattikäyttö, manuaalinen pääsy rajoitetuin edellytyksin sekä huoltokäyttö. Avain työnnetään käyttöpaneeliin, SEU tunnistaa annetun käyttötavan ja PITreader vaihtaa toiminnon. Näin vältetään tapaturmat, käyttövirheet ja manipulaatio. Käyttäjät hyötyvät koneiden suuremmasta käytettävyydestä.

„Security plus“
RFID-avaimet luetaan ja opitaan PITreaderissa. Manipulaatiosuojauksen parantamiseksi ne voidaan koodata yrityskohtaisesti ohjelmoiduilla PITreadereilla, ts. avaimissa on salasanasuojattu allekirjoitus. Kulku ei ole mahdollista ilman yrityskohtaisesti koodattua avainta. RFID-avaimilla ja PITreaderilla voidaan lisäksi toteuttaa ryhmäpohjainen kulkuoikeuksien hallinta. Silloin lupia ei anneta yksittäisille henkilöille, vaan kokonaisille ryhmille, joilla on samat kulkuoikeudet. Tämä helpottaa kulkuoikeuksien myöntämistä ja hallinnointia kansainvälisissä yrityksissä, joilla on useita toimipisteitä. Hallintotyö vähenee ja aikaa säästyy.

Avoin muille tehtäville
PITmode fusionilla voidaan toteuttaa lukuisia toimintoja kulkuoikeuksien ja käyttötavan valinnan lisäksi. Se voi olla yksinkertainen vapautus, joka korvaa avainkatkaisimen käyttöpaneelissa tai koneen osan toimintojen käyttöoikeus. Lisäksi voidaan laatia myös monimutkainen hierarkkinen käyttöoikeusmatriisi, jossa on erilaisia ryhmiä ja oikeuksia. Toiminnot lisätään RFID-avaimelle, joka korvaa mekaaniset avaimet ja kulkukortit. Tämä helpottaa käyttäjän työtä.

Joustavasti sovitettavat versiot
PITmodesta on modulaarisen version lisäksi saatavana kaksi muuta versiota. Kompaktissa All-in-one-laitteessa on painikkeet käyttötavan valintaa ja SEU-analysointilaitetta varten, mikä mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen. PITreader-lukuyksikköä voidaan käyttää kulkuoikeuksien hallintaan erillislaitteena tai yhdessä Pilz-ohjauksen kanssa, kuten esim. konfiguroitava PNOZmulti-pienohjaus tai PSS 4000 automaatiojärjestelmä. PITmode ja PITmode fusion tarjoavat käyttötavan valinnan ja kulkuoikeuksien hallinnan luokkaan PL d saakka.

Pilz on messuilla hallissa 9, osasto D 17. Lisätietoa löydät täältä

Modulaarinen PITmode fusion käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmä yhdistää Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä.
Modulaarinen PITmode fusion käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmä yhdistää Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä.

Modulaarinen PITmode fusion käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmä yhdistää Safety- ja Security-toiminnot yhdessä järjestelmässä.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: