Turvallisuusvalidointi koneturvallisuudessa

Suojatoimenpiteiden asianmukaisen toteutuksen tarkastus

Viides askel koneturvallisuuteen: Turvallisuusvalidointi

Viides askel koneturvallisuuteen

Koneiden ja järjestelmien turvallisuusvalidoinnilla voit varmistaa, että suojatoimenpiteet on pantu täytäntöön vaadittujen standardien ja määräysten mukaisesti ja että turvajärjestelmä toimii rajoituksetta.

Validointi koneiden elinkaaren aikana

Insinöörimme tarkastavat koneesi turvallisuuden kannalta tärkeät elementit ja turvatoiminnot.

Koneen elinkaaren aikana validoinnilla on suuri merkitys turvallisuuden kannalta - sekä valmistajien että operaattorien kannalta. Ohjeet ja standardit, kuten ISO 13849, IEC 62061 ja IEC 61508, edellyttävät siksi, että koneen valmistaja tai operaattori validoi turvajärjestelmänsä. Tätä varten on ehdottomasti tunnettava koneen turvallisuuden elinkaari ja tarvittavien suojatoimenpiteiden toteutus.

Turvallisuustutkinnan jälkeen herää kysymys, onko kaikki turvallisuuden kannalta merkitykselliset riskit otettu huomioon ja onko ne ratkaistu oikeilla toimenpiteillä. Vain validoinnin avulla voit selvittää, onko tarvittavat riskien vähentämistoimenpiteet toteutettu oikein ja täyttääkö kone näin todistettavasti asiaankuuluvat standardit ja määräykset!

Räätälöity validointi - oikea taso jokaiseen tarpeeseen

Millainen validoinnin syvyys on kussakin tapauksessa tarkoituksenmukaista?

Pilz tarjoaa sinulle räätälöityjä palveluita, joiden avulla koneesi voidaan validoida tehokkaasti käyttämällä strukturoitua menetelmää koneturvallisuuden, riskien minimoinnin, toiminnallisen turvallisuuden ja muiden lakisääteisten vaatimusten osalta. Koneen valmistajana tai operaattorina voit valita validointipalvelun laajuuden kolmelta eri tasolta, jotka on räätälöity tarkasti projektin ja vaatimusten mukaan.

Validointimenetelmä Taso 1 Taso 2 Taso 3
Koneturvallisuus

♦♦

♦♦♦      

Riskien minimointi  

♦♦♦

Toiminnallinen turvallisuus

♦♦

♦♦♦

Muut lakisääteiset määräykset    

Tapausesimerkki Taso 1 Taso 2 Taso 3
CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusarviointimenettely     ♦♦♦
Monimutkainen asennus, joka edellyttää yksityiskohtaista testausta     ♦♦♦
Pilz suorittaa testin puolueettomana elimenä   ♦♦  
Pienet muutokset aiemmin validoituun koneeseen   ♦♦  
Validointi vastaavan koneen avulla   ♦♦  
Olemassa olevien koneiden siirtäminen uuteen paikkaan    
Aikaisemmin validoitujen koneiden uudelleentarkastus    

Tarkastuksen syvyys: ♦ perus, ♦♦ yksityiskohtainen, ♦♦♦ kattava

Yksityiskohtaiset tiedot palvelujen laajuudesta

Taso 1

Taso 2 Taso 3
 • Koneen turvallisuuden perustarkastus 
 • Toteutettujen toimenpiteiden arviointi
 • Pistokokeenomainen toimintatesti
 • PLr-määrityksen tarkastaminen
 • Sovellettujen PL-periaatteiden arviointi
 • Koneturvallisuuden yksityiskohtainen tarkastus 
 • Toteutettujen toimenpiteiden arviointi
 • Viiden suurimman riskin arviointi
 • Turvatoimintojen testaus
 • Turvatoimintojen ja -komponenttien oikean asennuksen tarkastus
 • Määritellyn PL-toteutuksen tarkastus (PL ≥ PLr)
 • Koneturvallisuuslainsäädännön tarkastelu
 • Tuotestandardin noudattamisen tarkastus
 • Toteutettujen toimenpiteiden arviointi
 • Riskien vähentämisen täytäntöönpanon tarkastelu
 • Turvatoimintojen testaus
 • Turvatoimintojen ja -komponenttien oikean asennuksen tarkastus
 • Vian simulointi
 • Määritellyn PL-toteutuksen tarkastus (PL ≥ PLr)
 • Saavutetun PL:n arviointi (PL ≥ PLr) 

-Tarkastus:

 • Turvallisuusvaatimusten määrittely
 • Turvallisuuteen liittyvät ohjelmistot
 • Sähköturvallisuus
 • EMC/RE-vaatimukset
 • Melu
 • Painelaitteita koskevat vaatimukset

Edut yhdellä silmäyksellä

 • Räätälöity validointi kolmen eri validointitason ansiosta
 • Validoinnin intensiteetti ja yksityiskohtaisuus räätälöidään yksilöllisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan
 • Pilzin kustannustehokas validointimenetelmä ja osaaminen
 • Varmistetaan sellaisten standardien noudattaminen, jotka edellyttävät riippumatonta turvallisuusvalidointia ja -eritelmiä
 • Turvallisuus ja suojelu turvallisen työympäristön avulla

 

Onko sinulla kysymyksiä? Ota nyt yhteyttä!

Lähetä sähköposti

Validointi Pilzillä - lyhyt selitys nopeaa yleiskatsausta varten

Seuraavat askeleet koneturvallisuuteen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk