Turvallisuusvalidointi koneturvallisuudessa

Varmista suojatoimenpiteiden oikea toteutus

Viides askel koneturvallisuuteen: Turvallisuusvalidointi

Koneiden ja järjestelmien turvallisuusvalidoinnilla voit varmistaa, että suojatoimenpiteet on pantu täytäntöön oikein ja että turvajärjestelmä toimii rajoituksetta.

Vaatimuksesi

Insinöörimme tarkistavat koneesi turvallisuuden kannalta tärkeät elementit ja turvallisuustoiminnot.

Validointi koneen turvallisuuden elinkaaressa

Kansainväliset turvallisuusohjeet ja - standardit, kuten ISO 13849, IEC 62061 ja IEC 61508 vaativat sinua koneenvalmistajana tai käyttäjänä validoimaan turvajärjestelmät säännöllisin väliajoin toiminnallisesta suunnittelusta riippumatta. Tätä varten on ehdottomasti tunnettava koneen turvallisuuden elinkaari ja tarvittavien suojatoimenpiteiden toteutus.
Mutta miten saat varmuuden siitä, että toteutetut turvatoimet täyttävät kaikki vaatimukset ja että ne on toteutettu voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja todistettujen menetelmien mukaisesti? Pilzin turvallisuusvalidointi auttaa tässä.

Palvelumme

Jäsennelty menetelmä tehokkaaseen turvallisuuden validointiin

Validointiprosessin suunnitteluvaiheessa on tärkeää määritellä kaikki validointiin tarvittavat toimenpiteet, vaiheet ja resurssit. Tarjoamme jäsennellyn menetelmän koneiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta kriittisten osien sekä vaadittujen turvallisuustoimintojen tarkastamiseen.

Pilzin turvallisuusvalidointi sisältää seuraavat palvelut:

  • Nykyisen rakenteen arviointi turvallisuusvaatimusten perusteella
  • Valittujen komponenttien arviointi
  • Anturien ja toimilaitteiden asennuksen ja johdotuksen tarkistaminen
  • Turvallisuuteen liittyvien ohjelmisto- ja laitteistotoimintojen testaus
  • Toimintatestien ja vikasimulaatioiden suorittaminen
  • Testiraportin luominen, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja tuloksista ja suosituksia tarvittavista toimenpiteistä
Tarjoamme jäsennellyn menetelmän koneiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta kriittisten osien tarkastamiseksi.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • Kaikki validointiin ja sertifiointiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon
  • Kaikkien turvatoimenpiteiden vaatimustenmukaisuus ja siten järjestelmiesi yleinen turvallisuus on taattu
  • Ratkaisusi on sellaisten standardien mukainen, jotka edellyttävät riippumatonta turvallisuuden validointia

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta. Turvallisesti!

Käytämme PRMS-törmäysmittaussarjaa ihmisen ja robotin yhteistyön turvallisuuden validointiin.

Pilz tarjoaa tukea turvallisten ihminen-robotti-sovellusten toteutuksessa ja automatisoinnissa robottijärjestelmän yksittäisiin elinkaarivaiheisiin sovitetulla palveluvalikoimalla. Varmistamme, että ihmiset ja robotit työskentelevät entistä tiiviimmin ja turvallisemmin. Käytämme PRMS-törmäysmittaussarjaa ihmisen ja robotin yhteistyön turvallisuuden validointiin. Sitä käytetään voiman ja paineen mittaamiseen. Näin varmistamme, että ISO/TS 15066 -standardin mukaisia kipukynnyksiä ei ylitetä.

PRMS-törmäysmittaussarja

Seuraavat askeleet koneturvallisuuteen

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk