Industrie 4.0 Pilzissä

Osallistumme aktiivisesti Industrie 4.0:ään - alusta lähtien

SmartFactory KL esittely- ja tutkimusyhteisön jäsenenä osallistumme aktiivisesti yhdenmukaisten Industrie 4.0 -standardien laatimiseen. Yhteisön tavoitteena on kokeilla innovatiivisia tehdasjärjestelmiä, joissa Industrie 4.0 -visiosta tulee todellisuutta.

Kehitämme yhdessä SmartFactoryKL:n muiden jäsenten kanssa tuotantolinjaa, joka esittelee Industrie 4.0:n keskeisten tekijöiden käytännön sovellukset. Mallissa Pilzin varastomoduuli toimii älykkäänä, automatisoituna varastona työkappaleen pitimille. Toteutuksessa käytetään Pilzin ohjauksia, erilaisia antureita, käyttötekniikkaa, verkon infrastruktuurin komponentteja sekä käyttö- ja visualisointijärjestelmiä.

Hajautetun ohjauksen, liikkuvien palvelurobottien, älykkään diagnosoinnin ja visualisoinnin sekä pilviyhteyden ansiosta Smart Factory voi valmistaa erilaisia tuotteita yhden kappaleen erissä. Smart Factoryssä käytetään kaikkia Pilz-tuotteita antureista ja käytöistä ohjauksiin.

Industrie 4.0 Pilzin tuotannossa

Älykäs tuotanto

Industrie 4.0 ei ole Pilzille pelkkä tulevaisuusprojekti, vaan tuotantoprosessin integroitu osa. Meillä on käytössä itse kehittämämme älykäs työkappalekuljetin. Se nopeuttaa ja helpottaa mm. piirilevyjen kytkentää ja juottamista. Työkappalekuljetin löytää itse tiensä juotospisteestä asennusyksikköön sisäänrakennetun RFID-piirin avulla.

Ennakoiva kunnossapito Pilzissä

Konetiedot kerätään ja käsitellään tuotannon ohjausta varten. Niiden analyyseistä saadaan tärkeää tietoa tilojen muutoksista ja koneiden kulumisesta. Näin huolto voidaan tehdä ennakoivasti.

"Predictive Maintenance“ vähentää häiriöitä ja seisokkeja. Uusimmat työasiakirjat tallennetaan Pilz Pilveen. Kaikki tiedot ja asiakirjat ovat siten käytettävissä reaaliaikaisesti. Niitä voidaan koska tahansa tarkastella tuotannon mobiilipäätelaitteiden avulla.

Ennakoiva kunnossapito Pilzissä

IT verkotetussa tuotannossa

Industrie 4.0, Safety ja Security

Verkotetun tuotannon myötä kasvavat myös IT-Securitylle asetetut vaatimukset. Siksi Pilz investoi kattavaan Security-infrastruktuuriin koko tietoliikenteen valvomiseksi. Näihin investointeihin sisältyy myös itsenäinen uusimpien standardien mukainen datakeskus. Jatkuva protokolladatan ja muiden tietojen analysointi mahdollistaa poikkeusten riittävän aikaisen tunnistuksen.

Lisäksi yksittäisille tuotantoalueille asennettiin erilaisia palomuurijärjestelmiä, joilla pystyttiin yksilöllisesti määrittämään tarvittava aluekohtainen turvallisuustaso. Tämä minimoi seisokit ja turvallisuusriskit ja suojaa tietotaidon.

Osallistumme aktiivisesti seuraaviin toimielimiin ja aloitteisiin:

"Pilz Ajatustehdas 4.0“

Industrie 4.0:lle tärkeä yhteistyö IT- ja tuotantotekniikkaosastojen välillä on Pilzissä etusijalla. "Pilz Ajatustehdas 4.0“ yhdistää tuotannon ja IT:n työntekijät ja antaa heille tarvittavat resurssit yhteisten Industrie 4.0 -projektien suunnittelua ja toteutusta varten.

 

Pilz-ajatustehdas

Lue lisää Industrie 4.0:sta Pilzissä:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk