Todennus ja käyttöoikeuksien hallinta – I.A.M.

Käyttäjän todennuksesta tilan valintaan tai tietojen ja verkon tietoturvasta käyttöoikeuksien hallintaan. Tarjoamme Safetyn ja Securityn yhdessä järjestelmässä!

Miten hallitset kysymykset, jotka liittyvät työntekijöiden suojeluun, vastuusuojeluun, tuottavuuteen ja tietosuojaan? Miten voit parantaa laatua ja estää samalla laitteiden peukaloinnin? Miten suojaat tietosi ja työntekijäsi samassa määrin?

"Identification and Access Management", lyhyesti I.A.M., tarjoa sinulle laajan valikoiman tuotteita ja ohjelmistoja sekä räätälöityjä ratkaisuja päivittäisiin haasteisiisi käyttöoikeuksien hallinnan alalla. Tuemme sinua koneiden käyttöoikeuksien ja työntekijöiden valtuutusten järjestämisessä. Yksinkertaisesta todennuksesta monimutkaiseen pääsyoikeuksien hallintaan, toimintaturvallisesta tilavalinnasta sähköiseen huoltovarmistukseen. Ja tietysti myös arvokkaiden tietojesi suojauksessa luvattomalta käytöltä ja järjestelmiin kohdistuvilta hakkerihyökkäyksiltä. Pilziltä löydät oikean ratkaisun, joka tarjoaa Safetyn ja Securityn yhdessä järjestelmässä.

Miksi I.A.M. on merkityksellinen myös sinulle - neljä perusarvoamme

Kuvake Työntekijöiden suojelu

Työntekijöiden suojelu

Työ on suunniteltava siten, että vältetään fyysiseen ja henkiseen terveyteen kohdistuvat riskit. Sitä, minkä pitäisi olla teollisuuskoneiden ja -laitosten toiminnassa itsestäänselvyys, aivan liian usein ei tietoisesti tai tiedostamatta oteta käytännössä riittävästi huomioon.

Työntekijöidesi suojelun varmistamiseksi voit tarkistaa Pilz-riskiarvioinnin avulla millaisia riskitasoja koneissasi on ja miten kulkupaikat on suojattava. Turvaporttien asianmukaisten kulkulupien ja henkilöstön asianmukaisen pätevyyden lisäksi toimintatilojen käyttö on riittävä keino. Käyttötilan valintaa voidaan ohjata turvallisesti PITmode-tuotteilla ja varmistaa teknisesti, että kukin työntekijä voi tehdä vain sitä työtä, johon hän on pätevä, ja tarjota siten paras mahdollinen suoja vaaroja ja onnettomuuksia vastaan.

Vastuuvakuutus

Työtapaturman yhteydessä herää välittömäksi kysymys voidaanko vastuulliset tahot saattaa vastuuseen. Siksi on välttämätöntä, että erityisesti yrityksen johto sekä tuotanto- ja huoltopäälliköt ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin ja tarkistavat säännöllisesti niiden tehokkuuden. Jos näin ei tehdä, yrittäjät ja vastuuhenkilöt voivat joutua vastuuseen siitä, mitä he tekevät tai jättävät tekemättä!

Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi työntekijöiden valitseminen työtehtävien mukaan, heidän pätevöittämisensä ja varustaminen asianmukaisilla välineillä. Organisatoristen toimenpiteiden lisäksi käytetään myös teknisiä ratkaisuja, kuten PITreaderin avulla tapahtuvaa käyttöoikeuksien hallintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisiä ja tarvittaessa tilapäisiä valtuutuksia voidaan antaa tietyille koneille tai prosesseille milloin tahansa jäljitettävällä tavalla.

Kuvake Vastuusuoja
Kuvake Tuottavuuden ylläpito

Tuottavuuden ylläpitäminen

Koneen turvallisuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet eivät saa tapahtua laitteiston tuottavuuden kustannuksella. Koneen seisokit - pahimmassa tapauksessa loukkaantumisineen ja ainevahinkoineen - johtuvat usein manipuloinnista, virheellisestä käytöstä tai (pääsyoikeuksien)hallinnan puutteesta. Selkeillä vastuualueilla, vastaavilla valtuuksilla ja käyttäjien toimien kirjaamisella estät virheet ja varmistat optimaalisen jäljitettävyyden. PITreader tarjoaa kulunhallintatoimintoineen ihanteellisen ratkaisun Safetyä ja Securitya varten ja ylläpitää laitteidesi tuottavuuden.

Tietosuoja

Standardeissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joten tietosuoja ja verkkoturvallisuus ovat yhä enemmän esillä. Kattava Safety ilman Security-näkökohtien huomioon ottamista ei ole enää mahdollista. Tarvitaan kokonaisvaltainen turvallisuuskonsepti. Tämä otetaan tulevaisuudessa huomioon myös koneasetuksessa, joka tulee voimaan EU:ssa vuonna 2025.

Mutta jo nykyään on tärkeää suojata tiedot, tietotaito ja liiketoimintaprosessit luvattomalta käytöltä. Älykkäät tuotteet, kuten teollinen FireWall SecurityBridge tai kytkettävä PIT oe USB USB-liitäntä, tarjoavat suojaa hakkerihyökkäysten "ulkopuolelta" tulevia uhkia vastaan tai huolimattomuuden tai tahallisuuden aiheuttamia "sisältä" tulevia uhkia vastaan. Käytä PITreader lisäsuojana, jotta kaikki datayhteydet voidaan tilapäisesti aktivoida vain valtuutuksella paikan päällä.

Kuvake Tietosuoja

Lisätietoa:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk